Utajärven kunta Utajärven kunta


 « Kylät «
 » Sanginkylä
 » Valkeisjärvi
 » Sangin ala-aste
 » Kylähistoria
 Otteita kyläkirjasta
 » Palvelut
 » Uutiset
 » Kuvagalleria
 » Yhteys

  
  Sivu tekstimuodossa

Sanginkylän kylähistoria

Sanginkylän kylähistorian aikaansaaminen oli kytenyt sankilaisten mielissä vuosikaudet. Projektilla alkoi olla jo kiire, sillä menneiden vuosikymmenien asioita muistavien ihmisten joukko harveni yhä nopeammin. Vihdoin v.1998 päästiin haavetta toteuttamaan paikkakunnan kansalaisopiston Oulujoki-opiston puitteissa.

Perustettiin Oulujoki-opiston kylähistoriapiiri. Piirin vetäjäksi saatiin Timo Sarkkinen, joka oli ohjannut vastaavia historiapiirejä useissa lähipitäjissä.   Heti alkuun huomattiin, että tätä tilaisuutta oli odotettu hartaasti. Kirjan materiaalin kokoamiseen ja sisällön luomiseen sitoutui innokas perusryhmä, joka väsymättä, aikaa, vaivaa (ja rahaa?) säästämättä tutki, etsi, haastatteli ja kirjoitti sekä raportoi yhteisissä palavereissa aikaansaannoksiaan. Opintopiirin ulkopuolelta tuli myös aineistoa, valokuvia ja muisteluksia. Päätettiin, että Sanginkylän kylähistoriasta muodostuisi tavallista laajempi- kivikaudesta nykypäiviin saakka! Näin kirjasta tuli kaksiosainen. Ensimmäinen osa kertoo lähinnä kronologisesti ajasta ennen Suomen itsenäisyyttä. Osan kirjoitti Esko Vesala, joka alan opiskelijana suoritti valtaisan urakan, useamman historian gradun verran, millä nimikkeellä hän tätä tehtävää suoritti. 

Teoksen toinen osa sisältää kuvaukset Sanginkylän taloista maantieteellisessä sijaintijärjestyksessä valokuvineen, jotka ovat suurimmalta osin Seija Leskelän ottamia. Talotiedot saatiin omistajilta, sukulaisilta ja hätätilassa naapureiltakin. Tietojen kokoamisen suorittivat pääosin uutterat opintopiiriläiset. Väliin sijoitettiin tarinoita ja kuvia kevennyksiksi. Talohistorioiden lisäksi hankittiin tietoja elinkeinoelämästä, sivistyshankkeista jne. Erikoisen antoisan ja laajan kuvauksen Utosjoen puutavaran uitosta laati Mari Sivonen. Kirjan toisen osan toimitti Matti Savolainen. 

Kirjaa painettiin sanomalehti Kalevan kirjapainossa 700 kpl. Valokuvien laatu varmistettiin käyttämällä alkuperäisiä valokuvia. Kirjassa on 708 sivua. Lopussa on henkilöhakemisto. Teoksen nimeksi valittiin Sanginjärven kylähistoria, koska kylämme nimi on ollut alun perin nimeltään Sanginjärven kylä. Nimi on aikojen saatossa kulunut muotoon Sanginkylä, vielä lyhyemmin Sanki. Kirjan kustantaja on Sangin Kyläseura r.y. 

Sanginjärven kylähistoria esiteltiin kyläläisille itsenäisyyspäivänä v. 2000 pidetyssä juhlassa. Meille, jotka olimme kirjaa tekemässä, projekti on ikimuistoinen. 

Matti Savolainen

Kyläkirjan painos on loppuunmyyty. Lisätietoja: Kai Savolainen puh.040-7665215

Sangin Seppäset Ry:n kotisivuilta löytyy asiaa Sangin Kyläkirjan ym. tietoihin perustuen Sangilla asuneista Seppäsistä ja heidän asuttamistaan taloista.


Utajärven kunta, Laitilantie 5, PL 18, 91601 Utajärvi, puh (08) 551 0111, fax (08) 542 1278, palaute@utajarvi.fi

Oulunkaaren kuntayhtymä  Ii -  Pudasjärvi -  Utajärvi -  Vaala

Sivuston toteutus: Galaxo Oy