Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Pahkavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavoitus

Utajärven kunnan alueelle on suunnitteilla Pahkavaaran tuulivoimapuisto. Pahkavaaran tuulipuisto Oy on Tornator Oyj:n omistama yhtiö, jonka kotipaikka on Utajärvi. 

Tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista, niitä yhdistävistä maakaapeleista, huoltoteistä, tuulivoimapuiston sähköasemasta, sekä sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta uudesta liityntävoimajohdosta. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto on tarkoitus liittää kantaverkkoon Muhoksen Pyhäkosken tai Pyhänselän sähköasemalla.

Pahkavaaran alueelle on nykyisen suunnitelman mukaan mitoitettu 39 tuulivoimalaa ja suunnittelualueen pinta-ala on noin 3310 hehtaaria. 

Tuulivoimapuiston suunnittelussa on toteutetttu ympäristövaikutusten arviointiselostus. Suunnittelua on jatkettu osayleiskaavalla. Tällä hetkellä kaavaehdotus on ollut nähtävillä ja palautteen sekä lausuntojen käsittely on meneillään.

 

PAHKAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN AINEISTO

Osayleiskaavaehdotus - kaavakartta
Osayleiskaavaselostus
Kunnanhallitus, pöytäkirjan ote
Kasvillisuus ja luontotyyppiselvitys (Liite 3)
Lepakkoselvitys (Liite 4)
Pesimälinnustoselvitys (Liite 6)
Kevät- ja syysmuutonselvitys (Liite 7)
Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys (Julkinen versio, Liite 8)
Muinaisjäännösinventointi (Liite 11)
Näkyvyysanalyysikartat (Liite 12)
Kuvasovitteet (Liite 13)
Melumallinnus (Liite 14)
Välkemallinnus (Liite 15)
Kaavaluonnoksesta saadun palautteen vastineet (Liite16)
Pintavesikartta (Liite 22)
Viitasammakkoselvitys 25.5.2018 (liite 23)
Maisema-arviointi (Liite 24)
Pintavesiarviointi 19.6.2018 (Liite 25)
 
Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta (Liite 18)
YVA-selostus (Liite 19.1)
YVA-selostus, liitteet OSA 1, 1-10 (Liite 19.2)
YVA-selostus, liitteet OSA 2, 11-20 (Liite 19.3)
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta ja esitykset jatkotoimenpiteistä (Liite 21)
 
Lisätietoja
Kaavoitusinsinööri Tiia Possakka
Puhelin: 050 591 7240 
Sähköposti: tiia.possakka(a)utajarvi.fi

 

päivitetty viimeksi: 06.09.2018 13:20
Anna palautetta
Sulje
Anna palautetta