Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Maaselkä-Hepoharjun ja Pahkavaaran tuulivoimapuistojen osayleiskaavoitus

Utajärven kunnan alueelle on suunnitteilla kaksi tuulivoimapuistoa; Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimapuisto sekä Pahkavaaran tuulivoimapuisto. Molemmat tuulivoimapuistot eli Maaselän Tuulipuisto Oy ja Pahkavaaran tuulipuisto Oy ovat Tornator Oyj:n ja NV Nordiskt Vindkraft Oy:n puoleksi omistamia yhtiöitä, joiden kotipaikka on Utajärvi. Molempien tuulivoimapuistojen osayleiskaavoitusta viedään eteenpäin rinnakkain.

Yksittäinen tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista, niitä yhdistävistä maakaapeleista, huoltoteistä, tuulivoimapuiston sähköasemasta, sekä sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta uudesta liityntävoimajohdosta. Tuulivoimahankkeet on tarkoitus liittää kantaverkkoon Muhoksen Pyhäkosken tai Pyhänselän sähköasemalla.

Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeen tavoitteena on toteuttaa noin 37 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimapuisto. Suunnittelualue koostuu kahdesta erillisestä alueesta; pohjoisempana sijaitsevan Maaselän alue on noin 1699 hehtaaria ja eteläisemmän Hepoharjun alueen pinta-ala on noin 1557 hehtaaria. Pahkavaaran alueelle on puolestaan suunniteltu noin 42 tuulivoimalaa ja suunnittelualueen pinta-ala on noin 3310 hehtaaria. Tuulivoimapuistoa suunnitellaan myös Oulun puolelle, Lavakorven alueelle, joka rajoittuu Utajärven kunnanrajaan.

Tuulivoimapuistojen suunnittelussa on tähän asti keskitytty erilaisten selvitysten tekemiseen. Selvityksiä on tehty monipuolisesti ja kattavasti luonnosta, maisemasta, melusta, välkkeestä, sosiaalisista vaikutuksista jne. Selvitykset on tehty lain vaatiman ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) sisällöksi. Tuulivoimapuistohankkeista on muodostettu ympäristövaikutusten arviointiselostukset. Selostukset ovat olleet nähtävillä 30.8-28.10.2016 ja niistä on voinut jättää mielipiteitä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeista löytyy lisää tietoa www.tuulipuistot.fi -sivustolta

Hankkeiden YVA-menettelystä löytyy tietoa ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta 

http://www.ymparisto.fi/maaselantuulivoimayva

http://www.ymparisto.fi/pahkavaarantuulivoimayva

 

Lisätietoja
Kaavoitusinsinööri Tiia Possakka
Puhelin: 050 591 7240 
Sähköposti: tiia.possakka(a)utajarvi.fi
päivitetty viimeksi: 24.02.2017 13:56