Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Vireillä olevat kaavat

Utajärven kirkonkylältä Vaalan kunnan rajalle ulottuva rantaosayleiskaava

 • Valtuusto hyväksynyt kaavan kokouksessaan 30.3.2017 §25. Valitusaika Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen meneillään.
 • Rantaosayleiskaava mahdollistaisi lainvoimaisuuden saatuaan 88 uuden rakennuspaikan muodostumisen. 

Utajärven kirkonkylän kortteleiden 32 ja 33 asemakaavamuutos

 • mahdollistetaan korkeintaan viisikerroksinen rakentaminen
 • Kaavaehdotus on valmistunut ja se on nähtävillä 24.4.2017 asti. Mikäli muistutuksissa tai lausunnoissa ei esitetä huomioitavia näkökulmia, tullaan kaava hyväksymään kevään 2017 aikana. 

Lämpötien asemakaava

 • Lämpötien alueelle on suunnitteilla työpaikka- ja kevyen teollisuuden alue
 • Kaava on kuulutettu vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu
 • Onnistuneen kaavarakenteen takaamiseksi tehdään ensin muutama erilainen kaavarakenne, joista parasta lähdetään työstämään eteenpäin
 • suunnittelussa osallistetaan alueen käyttäjiä
 • kaavaluonnos nähtävillä arviolta kesällä 2017

Kirkonkylän asemakaavamuutos

 • Kirkonkylän asemakaavaa päivitetään uuden pohjakartan mukaiseksi
 • Päivitys sisältää teknisten päivityksen sekä jonkin verran kaavan sisällön muutoksia.
 • Kaavahankkeesta ei ole tehty virallista käynnistämispäätöstä

Määtänsaaren asemakaava

 • Määtänsaaren alueelle tullaan laatimaan asemakaava. 
 • Kaavaprosessia ei ole käynnistetty virallisesti mutta alueelle on teetetty luontoselvitys 
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään kevään 2017 aikana.

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaava

 • teollisuusalueen asemakaavan päivitys ja laajennus odottaa PUUTA-hankkeen lopputuloksia

Rokuan asemakaavan päivitys

 • Rokuan asemakaavassa on päivitystarvetta kaavan toteutumattomilta osin
 • käynnistyy mahdollisesti vuonna 2017