Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Yksityisteiden auraus

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 20.2.2018 elinvoimavaliokunnan esityksen
yksityiskiinteistöjen aurausavustusohjeistuksen muuttamisesta syksystä 2018 lähtien. Avustuksen voi hakea joko kiinteistön omistaja itse, urakoitsija tai kyläseurat ja tiehoitokunnat yhteisenä anomuksena kiinteistöjen omistajien suostumuksella.

Aurausavustuksen hakemisesta laaditaan kuluvan kevään aikana tarkka ohjeistus sekä kaavake, jolla avustusta haetaan kunnasta. Avustus haetaan vuosittain erillisellä hakemuksella. Tekniset palvelut auttaa urakoitsijoiden yhteystietojen kokoamisessa ja tiedottaa asian kanssa toimivia tahoja.

Kunnanhallituksen päätöksen taustalla on pyrkimys parantaa palvelun laatua sekä tehostaa toimintaa. Kiinteistöjen omistajien, kyläseurojen ja yhteisöjen keskinäinen yhteistyö on avainasemassa pihateiden kunnossapidon onnistumisessa.

Taustaa

Nykyvuosina on ollut yhä vaikeampi saada linkoajia ja auraajia urakoimaan näitä alueita. Lisäksi aurausavustus on mielletty, että kunta olisi vastuussa pihatien talvikunnossapidosta. Vastuu kiinteistön pihatien talvikunnossapidosta on kiinteistön omistajalla itsellään ja kunnan toiminta on avustusluonteista.

Nykyisten kovien lumisateiden vuoksi saattaa kestää jopa yli vuorokauden, ennen kuin urakoitsija ehtii pihateiden auraukseen. Tämä johtuu siitä, että urakoitsijat auraavat ensin prioriteetissa tärkeimmät yleiset kulkuväylät. Yhden urakoitsijan tai koneyksikön alue on laaja ja alueen auraustyöt voivat viedä jopa yhden pitkän päivän työmäärän, jonka jälkeen urakoitsija pääsee aloittamaan pihateiden aurauskierroksen. Tämän vuoksi nykyinen pihateiden aurausavustus ei pysty vastaamaan siihen, että aikaisin aamulla töihin lähtevä kuntalainen voisi olettaa aurauspalvelun toimivan aamuyöstä.

Pihateiden auraustoiminnan osalta Juorkunassa on kehitetty erittäin toimiva malli. Juorkunan kyläseura hoitaa pihateiden aurauksen ja kunta maksaa kyläseuralle avustukset. Kunta kannustaa kyläseuroja ja tiehoitokuntia harkitsemaan vastaavaa toimintamallia pihateiden aurauksen hoitamiseksi.

Avustuksen määrä

Linkouskilometrin hinta on 10 € + alv 24 %. Talotie lingotaan noin kaksi lingon leveyttä eli pihaan mentäessä ja pois tultaessa. Kokonaishinta linkouskerralta on 20 €/km + alv 24 %. Aurauksia avustetaan 15 krt/talvi.

Esimerkki 1: Pihatien pituus 1 km.
Linkoaminen maksaa 20 €/krt + alv 24 %. Aurausavustus koko talvikaudelle on 300 € + alv 24 %.
Esimerkki 2: Pihatien pituus 100 metriä.
Linkoaminen maksaa 2 €/krt + alv 24 %. Aurausavustus koko talvikaudelle on 30 € + alv 24%

Lisätietoja:
Petri Leskinen, Elinympäristöjohtaja, p. 050 387 1973
Esko Spets, käyttöteknikko, p. 0500 584 459
sähköposti etunimi.sukunimi@utajarvi.fi

Hakemus: Lomakkeet-sivulta, kohdasta Avustukset

päivitetty viimeksi: 04.07.2018 11:33