Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Arkisto

Pysyvästi säilytettävät asiakirjat löytyvät keskusarkistosta. Pääosa säilytettävistä asiakirjoista on julkisia. Voit tutustua julkisiin asiakirjoihin rajoituksetta ja maksutta kunnanvirastolla, mutta erityisesti vanhojen asiakirjojen huono kunto voi rajoittaa asiakirjojen käyttötapoja. Tutkijat ovat velvollisia täyttämään sitoumuslomakkeen, jossa he lupaavat noudattaa asiakirjojen käsittelystä annettuja ohjeita. Asiakirjojen julkisuutta ja käyttöä rajoittavat julkisuuslain, henkilötietolain ja eräiden erityislakien pykälät.

Asiakirjojen lainaus on mahdollista vain kunnan sisällä oleville toimielimille, kunnan tytäryhtiöille sekä tietyissä poikkeustapauksissa toiselle viranomaiselle.