Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Hallinnon kehittäminen

Hallinnon kehittäminen on kunnan  organisaatiossa normaaliin johtamiseen kuuluvaa toimintaa. Kuntakehityksen toimialaan kuuluvaa on kunnan organisaation ja johtamisjärjestelmän (sekä luottamushenkilö- että viranhaltijaorganisaation) kehittäminen kokonaisuutena ja hallinnon kehittämiseen liittyvän asiantuntija-avun antaminen eri toimialueille ja esimiehille. Jatkuvalla hallinnon kehittämisellä pyritään siihen, että kunnan hallintokoneisto olisi mahdollisimman ajanmukainen, toimiva, tehokas ja taloudellinen.