Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on kunnanhallituksen alaista toimintaa. Sisäisen tarkastuksen tehtäviin kuuluu hallinto- ja talousprosessien tarkastaminen sekä osallistuminen riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallinnon kehittämiseen.

Riskienhallintapolitiikka

Riskienhallintapolitiikassa määritellään Utajärven kunnan riskienhallinnan periaatteet, toimintatavat, vastuut ja päämäärät. Riskienhallintapolitiikan tavoitteena on varmistaa, että hallitaan Utajärven kunnan toiminnassa ilmenevät olennaiset riskit, jotka vaikuttavat ennen kaikkea taloudellisiin menetyksiin, tavoitteiden saavuttamiseen tai lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseen. Riskienhallintapolitiikka koskee koko Utajärven kuntakonsernia.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäinen valvonta on osa Utajärven kunnan ja kuntakonsernin johtamisjärjestelmää sekä johdon ja hallinnon työväline. Sisäinen valvonta koostuu esimiesten ja johtovastuussa olevien suorittamasta valvonnasta, luottamushenkilöiden suorittamasta valvonnasta sekä sisäisestä tarkastuksesta.

Sisäisen valvonnan varsinaisena tarkoituksena on hallita riskejä ja siten varmistaa, että asetetut sekä pitkän että lyhyen tähtäimen tavoitteet saavutetaan.

Sisäisen valvonnan ohje