Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka on Utajärven kunnan johdon kannanotto tietoturvan toteuttamiseen. Se määrittelee ne yleisperiaatteet, tavoitteet ja vastuut, joita noudatetaan tietoturvan toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Tietoturvapolitiikka kattaa Utajärven kunnan kaikkeen toimintaan liittyvät tietojenkäsittelyn tehtävät. Jokaisen Utajärven kunnan viranhaltijan, työntekijän ja luottamushenkilön sekä toimintayksikön tietojen ja tietojärjestelmien käyttäjän on tunnettava tietoturvapolitiikka ja noudatettava sen perusteella annettuja ohjeistuksia ja määräyksiä. Organisaation ulkopuolisten toimijoiden tulee myös sitoutua noudattamaan tätä tietoturvapolitiikkaa, kansallisia normeja sekä ohjeita ehtona tehtäviensä mukaiselle pääsylle toimintayksikön tietojärjestelmiin ja niiden tietoaineistoihin.

Tietoturvapolitiikan yleinen osa on julkinen asiakirja, joka määrittelee tietoturvatyön tavoitteet, organisoinnin ja vastuut sekä periaatteet politiikan toteutumiselle, seurannalle ja valvonnalle sekä tiedottamiselle. Yksityiskohtaiset säännöt ja ohjeistukset määritetään erillisissä tietoturvapolitiikan liitteissä, joita ovat mm. ICT-järjestelmien käyttäjäsitoumukset, tietosuojaohjeet, tietuturvaohje kuntayhtymän työntekijöille, ICT-järjestelmien toipumissuunnitelma sekä tietoturvatyön vastuu- ja tehtävämäärittely.

Utajärven kunnan tietoturvapolitiikka

ICT-järjestelmien käyttäjäsitoumus