Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Johtaminen

Ennakoivan henkilöstösuunnittelun lähtökohtana ovat kunnan ja toimialojen strategiat sekä talouden suuntaviivat. Henkilöstösuunnittelun tulee olla linjassa strategioiden ja palvelustrategian tavoitteiden kanssa kunnan talouden reunaehdot huomioiden.

Ennakoivan henkilöstösuunnittelun yksi tärkeimmistä tavoitteista on tuottaa tietoa siitä, minkälaisia henkilöstöresursseja, osaamista organisaatiolla tulee olla muuttuvassa toimintaympäristössä. Mikä on vanhaa, poistuvaa ja mikä taas uutta, kehitettävää osaamista. Määrän, laadun, kohdentumisen lisäksi henkilöstösuunnittelussa on huomioitava miten henkilöstövoimavaroista huolehditaan.

Ennakoivassa henkilöstösuunnittelussa organisaation tarvitsemaa osaamista ja työvoimaa tarkastellaan siis strategialähtöisesti. Tarkoituksena on muuntaa strategiat osaamistarpeiksi. Tavoitteena on, että osaamista kehitetään työpaikoilla entistä suunnitelmallisemmin vastaamaan toimintaympäristön ja työtehtävien vaatimuksia sekä muuttuvia osaamistarpeita.