Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Kunnan talous

Utajärven kunnan talous on ollut hyvässä kunnossa viimeiset vuodet. Tämä on poikkeuksellista kuntakentässä. Mitattuna vuosikatteella asukasta kohden, kunta on sijoittunut Suomen kuntien kuntakohtaisessa vertailussa parhaimmillaan jopa ykkössijalle. Hyvät tulokset ovat seurausta siitä yksinkertaisesta syystä, että tulojen määrä on ollut tarpeeksi paljon suurempi menoihin verrattuna. Kunnan tulothan muodostuvat verotuloista, valtionosuuksista sekä toimintatuotoista. Viimeksi vahvistetussa tilinpäätöksessä, vuodelta 2012, veroja (kunnallisverot, yhteisöverot ja kiinteistöverot) kertyi 8,7 milj. euroa. Valtionosuuksia kertyi 11,9 milj., toimintatuottoja 3,3 milj. euroa.

Menoista leijonanosan vie palvelujen ostot, jotka vuonna 2012 olivat 13,0 milj. euroa. Henkilöstökulut olivat 6,5 milj. euroa, aineet ja tarvikkeet 1,5 milj. euroa. Avustusten ja toimintakulujen yhteissumma oli 0,4 milj. euroa. Kulujen yhteissumma oli 21,4 milj. euroa. Korkokuluja , netto, kertyi 0,1 milj. euroa. Palvelujen ostoihin varatut määrärahat menevät valtaosin sosiaali- terveyspalveluihin, jotka kunnalle järjestää Oulunkaaren kuntayhtymä. Kyseisiin palveluihin käytettiin 9,8 milj. euroa nettona. Erikoissairaanhoito sisältyy kyseiseen menoerään, sen suuruus vuonna 2012 oli noin 3 milj. euroa. Kun yksi kunnan tuloveroprosentti tuottaa 300 000 euroa, voidaan laskea, että kunnan tuloverosta kymmenen ”äyripenniä” käytetään erikoissairaanhoitoon. Muita suuria ostoeriä ovat palo- ja pelastustoimi (Oulun kaupungilta), 190 000 euroa, kuljetuspalvelut (koululaiskyyditykset ja UNTO), 580 000 euroa sekä kuntapalvelutoimisto (Oulunkaarelta) 204 000 euroa.

Laskettaessa ”juoksevat” tulot ja menot yhteen, vuosikatetta kertyi 2,47 milj. euroa. Tästä kun vähennetään poistot, saadaan tulos, 1,35 milj. euroa. Tämä kirjataan kunnan taseeseen ylijäämäksi. Taseessa kunnalla on ylijäämää vuoden 2012 loppuun mennessä kertynyt 3,5 milj. euroa.

Kunnan tuloveroprosentti 19,5 on Pohjois-Pohjanmaan alhaisimpia. Ensi vuodellekaan kunta ei nosta prosenttia. Kunnan velkamäärä/asukas oli vuonna 2012 n. 1700 euroa, mikä on alle maan keskiarvon. Kuntakonserniin kuuluu kunnan lisäksi vuokrataloyhtiöt sekä Utajärven yrityspuisto Oy. Koko konsernin velat/asukas oli 4200 euroa.