Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Ikäihmisten valmistelutoimikunta

Ikäihmisten valmistelutoimikunta vastaa kunnan ikäihmisiä koskevien päätösten valmistelusta valtuustolle, kunnanhallitukselle tai virkamiehelle. Valmistelu pohjautuu lakeihin, asetuksiin, kunnan hallintosääntöön ja valmistelutoimikuntien toimintasääntöön.

Valmistelutoimikuntien toimintasääntö

Toimikunnan esityslistat ja pöytäkirjat

 

2013 alkaen

Jäsen Varajäsen
Pentti Räisänen (PJ) Sisko Seppänen
Arja Vimpari (VPJ) Tapio Jurva
Orvokki Mesniemi Mikko Kujala
Annikki Moilanen Kaisa Holappa
Asko Nikula Minna Huuhtanen
Aino Savolainen Raili Karvonen
Paavo Väisänen Tapani Mikkonen

 

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista

Ikäihmisten valmistelutoimikunta on työstänyt kokouksissaan ohjenuoraksi toiminnalleen vuosiksi 2013-2016 seuraavan toiminta-ajatuksen:

Tarkastelemme asioita monenlaisista näkökulmista: toimintamme sisältää aktiivista vuoropuhelua ja laaja-alaista pohdintaa, tutustumiskäyntejä, kouluttautumista sekä valmisteltavien asioiden työstämistä toiminnallisilla menetelmillä. Olemme uutta oppiva toimikunta, joka huomioi muutokset sekä toimintaympäristössä että yhteiskunnassa laajemminkin. Valmistelemme ikäihmisiä koskevia päätöksiä laadukkaasti ja vahvistamme ikäihmisten osallistumista päätösten valmisteluun. Toimintamme painopiste on yli 65-vuotiaiden kuntalaisten asioiden kehittämisessä, mutta kiinnitämme lisäksi tarvittaessa huomiota esimerkiksi ikääntyneiden työikäisten (+55-vuotiaiden) asioihin. Periaatteena on ikäihmisten aktiivisen ja terveen elämän, toimintakyvyn sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen.

Lue lisää toimikunnan suunnitelmista toimintasuunnitelmasta.

Ikäihmisten valmistelutoimikunnan toimntasuunnitelma vuosille 2013-2016