Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

27.04.2017

Kuulutus maa-aineslupa ja ympäristölupahakemuksen vireilläolosta Moilaspojat Oy

 Pudasjärven kaupunki

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
K U U L U T U S

Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemuksen vireilläolosta

Moilaspojat Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhinnan ja murskauksen jatkamiseksi Utajärven kunnan Utajärven kylässä sijaitsevalla tilalla Lisäkankaala 889-407-11-31. Oulunkaaren ympäristölautakunta on myöntänyt alueelle vuonna 2016 maa-aines- ja ympäristöluvat. Uutta lupaa haetaan, koska voimassa olevan luvan mukainen määrä on lähes otettu.

Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Utajärven kunnan Utajärven kylässä Soidenkallion alueella, noin 700 metriä Sotkantiestä (nro 8300) koilliseen, metsäautotien varrella sijaitsevalla kallioalueella. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Suunnitelman mukaan 3,3 ha:n ottamisalueelta otetaan 120 000 m3 kalliokiviainesta 10 vuoden aikana. Ottamisalueella murskataan alueelta otettavaa kalliokiviainesta keskimäärin 40 000 tonnia ja maksimissaan 200 000 tonnia vuodessa. Toimintaa on arviolta 2-7 kk vuosittain. Louhintaa ja murskausta tehdään kysynnän mukaan.

Hakija hakee lupaa aloittaa lupapäätöksen mukainen toiminta ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 27.4.–29.5.2017 Utajärven kunnanvirastossa yhteispalvelupisteessä, os. Vanhatie 46, 91600 Utajärvi.

Muistutukset: Mahdolliset asiaa koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 29.5.2017 mennessä osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristölautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Kuulutusaika: Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 27.4.–29.5.2017 Utajärven kunnanviraston virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Vanhatie 46, 91600 Utajärvi.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kati Juurikka puh. 0500 282 946, e-mail: kati.juurikka@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 26.4.2017

Oulunkaaren ympäristölautakunta

 

Arkistoon »