Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Vesihuoltolaitoksen hinnasto

Utajärven kunnallinen vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. Lisäksi laitoksella on erillinen palvelumaksuhinnasto.

1. LIITTYMISMAKSU

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksut eivät sisällä arvonlisäveroa. Liittymismaksu on siirtokelpoinen ja palautuskelpoinen, 1.4.2004 jälkeen tehdyistä liittymistä.

Liittymismaksuhinnat

Liittymismaksun perushinta omakotitaloille ja vapaa-ajan kiinteistöille on vedellä 1400 € ja jätevedellä 1800 €.

Paineviemäriin liityttäessä liittymismaksu omalla pienpumppaamolla 900 €.

Lisäksi rakentaja rakentaa vesi- ja viemärijohdot omalla kustannuksellaan liittymispisteestä rakennuksen sisälle. Liittymispiste sijaitsee asemakaava-alueilla tontin rajalla. Haja-asutusalueella liittymispiste on runkolinjassa.

Liittymismaksun määräytyminen muissa kuin omakotitaloissa ja vapaa-ajan asunnoissa

Muissa kuin omakotitaloissa ja vapaa-ajan asunnoissa liittymismaksut määräytyvät rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan. Jos kyseessä on rivi- tai kerrostalo, liittymismaksun yksikköhinta on vedellä 2,20 €/m2 ja jätevedellä 2,20 €/m2.

Mikäli kiinteistöä myöhemmin laajennetaan, peritään laajennuksen osalta lisäliittymismaksu samoin perustein.

Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella. Liittymismaksu lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

Liittymismaksu(L) = A x k x yL, jossa

A = rakennuksen kerrosala
k = kiinteistötyypin mukainen kerroin (kertoimet taulukossa)
yL = liittymismaksun yksikköhinta (vesi 2,20 €/m2 ja jätevesi 2,20 €/m2).  

Kiinteistötyyppi kerroin
Asuinliiketalo 4
Liikerakennus, julkinen rakennus 3
Teollisuusrakennus 1 1
Teollisuusrakennus 2 3


Teollisuusrakennus 1 tarkoittaa vain saniteettivettä kuluttavaa teollisuutta. Teollisuusrakennus 2 tarkoittaa laitosta, jossa vettä käytetään saniteettikäytön lisäksi myös toiminnoissa, esim. pesuvetenä.
Erityiskuluttajien (esim. runsaasti vettä käyttävä teollisuus) ja laadultaan poikkeuksellista jätevettä tuottavien liittyjien osalta maksut määrätään tapauskohtaisesti. Pienin mahdollinen liittymismaksu on perushinnan suuruinen.

Liittymismaksut porrastettuna käyttötarkoituksen mukaan

Omakotitalon, vapaa-ajan asunnon, paritalon, rivitalon, kerrostalon ja maatilan liittymismaksut lasketaan perushinnan mukaan ja ne on porrastettu seuraaviin luokkiin 

- Omakotitalo, vapaa-ajan rakennus 1,00 x perushinta 1,00 x perushinta
- Paritalo   1,40 x perushinta 1,40 x perushinta
- Rivi- ja kerrostalo  0,50 x perush./huoneisto 0,50 x perushinta/huoneisto
- Maatilan tuotantorak. alle 600 m2 2,00 x perushinta  (+ liittymismaksu asunnosta)
- Maatilan tuotantorak. alle 1000 m2 2,50 x perushinta  (+ liittymismaksu asunnosta)
- Maatilan tuotantorak. alle 1500 m2 3,00 x perushinta  (+ liittymismaksu asunnosta)

Liittymismaksuhinnat perushinnoilla laskettuna:

  Vesijohto Jätevesiviemäri
Omakotitalo, vapaa-ajan rakennus 1400 € 1800 €
Paritalo 1960 € 2520 €
Maatilan tuotantorakennus alle 600 m2 2800 €(+liittymismaksu asunto) ---
-alle 1000 m2 3500 € ---
-alle 1500 m2 4200 € ---

 

2. PERUSMAKSUT

Utajärven kunnallisen vesihuoltolaitoksen perusmaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen  perusteella. Perusmaksu peritään kaikista liitetyistä kiinteistöistä. Lisäksi laitos voi myöntää vesipostimaksun kesäasunnoille, joilla vedenkäyttö on vähäistä ja satunnaista eikä vesimittaria voi kohtuudella asentaa.) (Jos rivitalossa on vesihuoltolaitoksen omistamat huoneistokohtaiset vesimittarit, noudatetaan perusmaksussa omakotitalon perusmaksua).

VEDEN PERUSMAKSUT
ALV 0%

-vakituisesti asuttu omakotitalo sekä vapaa-ajan asunnot ja yhteisökäytössä olevat kiinteistöt 45,49 €/a      
-kerrosala yli 300 m2 90,98  €a
-kerrosala yli 1000 m2 227,48 €/a

JÄTEVEDEN PERUSMAKSUT
ALV 0%

-vakituisesti asuttu omakotitalo sekä vapaa-ajan asunnot ja yhteisökäytössä olevat kiinteistöt

45,49 €/a
-kerrosala yli 300 m2 90,98  €/a
-kerrosala yli 1000 m2 227,48 €/a

3. KÄYTTÖMAKSU

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella.

1.1.2019 alkaen
 
ALV 0 %
Veden kuutiomaksu 1,26 € / m3
Jäteveden kuutiomaksu 2,70 € / m3

 

4. VIIVÄSTYSKORKO JA PERIMISKUSTANNUKSET

Viivästyskorko on korkolain mukainen.  Muut perimiskustannukset peritään Utajärven kunnan käytännön mukaan.

5. LISÄTIETOJA LASKUISTA

Lisätietoja Utajärven kunnan laskuista antaa Maria Lämsä, maria.lamsa(a)oulunkaari.com, Puh. 040 642 9822

päivitetty viimeksi: 01.03.2019 20:11
Anna palautetta
Sulje
Anna palautetta