Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Rakennusvalvonnan taksa

  Euroa
Rakennuksen rakentaminen/laajentaminen, rakennusta kohti 220
Lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan euroa/m² 1,9
Enintään 2-asuntoinen asuinrakennus 140
Lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan euroa/m² 1,9
Vapaa-ajan asunto tai siihen liittyvä talousrakennus 140
Lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan euroa/m² 1,9
Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertainen rakennus 90
Lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan euroa/m² 0,5
Korjaus-ja muutostyö joka verrattavissa rakennuksen rakentamiseen 100
Lisäksi muutettavan alan mukaan euroa/m² 1
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttaminen 100
Lisäksi muutettavan osan mukaan euroa/m² 1
Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos pysyvään asumiseen 100
Lisäksi muutettavan kokonaisalan mukaan euroa/m² 1
Toimenpidelupa muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa
      esim. jätevesijärjestelmän rakentaminen haja-asutusalueella
100
Rakennuksen purkamislupa 75
Rakennuksen purkamisilmoitus 57
Maisematyölupa 50
Ilmoituslupa 50
Tilapäinen rakennuslupa 100
Lisäksi kokonaisalan mukaan euroa/m² 1
Poikkeamislupa 200
Suunnittelutarveratkaisu 200
Luvan voimassaolon jatkaminen 50
Aloituskokous 60
Vast. työnjohtajan hyväksyminen 30
Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen  
Enintään 2-asuntoiset asuinrakennukset 139
Erikseen merkittävät talousrakennukset 80
Muu rakennus 165
Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen 150
Naapurin kuuleminen kunnan toimesta 30
Pakkokeinot  
Työn keskeyttämispäätös 100
Uhkasakon asettaminen 100
Tarkastukset ja vaihetodistukset jotka eivät liity rakennusvalvontatehtäviin 50
Arkistoidusta lupapiirustuksista otetut kopiot  
Ensimmäinen kopio 15
Seuraavat kopiot 1,6
Maksun määrääminen korotettuna, luvaton tai luvanvastainen
rakentaminen
300 %
Luvaton puunkaataminen asemakaava-alueella 200 eur/puu
Alennus lupamaksuista  
200 m² ylittävältä osalta 50 %
400 m² ylittävältä osalta 50 %
1000 m² ylittävältä osalta 50 %
1500 m² ylittävältä osalta 50 %
2000 m² ylittävältä osalta 50 %
2500 m² ylittävältä osalta 50 %

 

päivitetty viimeksi: 26.08.2019 10:07