Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttajat tulevat Utajärvelle eri syistä. Tänne tullaan työntekijöinä ja opiskelijoina, puolisoina tai muun perhesiteen vuoksi, paluumuuttajina, sekä pakolaisina.

Maahanmuuttajapalvelut vastaanottaa pakolaisia, ja kotouttaa heitä suomalaiseen yhteiskuntaan yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Yksikön tehtävänä on auttaa pakolaisia ja maahanmuuttajia sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja samalla tukea heitä oman kulttuuri-identiteetin säilyttämisessä. Maahanmuuttajapalvelut pyrkii työssään edistämään myös suomalaisen yhteiskunnan ymmärrystä muista kulttuureista.

Suomen laissa kotouttaminen määritellään seuraavasti: ”maahanmuuttajan yksilölliseksi kehitykseksi, jossa hän pyrkii osallistumaan työelämään ja yhteiskunnan toimintaan sekä samalla säilyttämään oman kielensä ja kulttuurinsa”. Maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan yhteistyössä kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän eri toimijoiden kanssa.

Utajärven kunnan kotoutumisohjelma 2016-2019 käsittelee kotoutumislain määrittelemiä kunnan vastuulla olevia tehtäviä.

Kotoutuminen on monensuuntainen prosessi. Yksilön oman asenteen lisäksi yhteiskunnassa vallitsevat asenteet vaikuttavat siihen, pääseekö ihminen osalliseksi vai tuleeko syrjäytetyksi.

Kiintiöpakolaiset

Utajärven valtuusto on 9.12.2015 tehnyt päätöksen vastaanottaa kiintiöpakolaisia vuonna 2016.

Kiintiöpakolainen on henkilö, jolla on YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) myöntämä pakolaisen asema ja hän saapuu maahan valtion vuosittain määrittelemän pakolaiskiintiön puitteissa.

Utajärven vuoden 2016 kiintiöön kuuluvat 31 kongolaista kiintiöpakolaista ovat saapuneet kuntaan. He ovat tulleet pakolaisleireiltä Sambiasta, jossa he ovat asuneet vuosia. Heti saavuttuaan he rekisteröityvät Maistraatissa kotikuntaan ja saavat suomalaisen henkilötunnuksen, ja he ovat sen jälkeen Utajärven kuntalaisia.

Maahanmuuttajapalvelut tarjoaa kiintiöpakolaisille seuraavat palvelut:

  • Ensimmäisen asunnon järjestäminen kiintiöpakolaiselle maahan tullessa
  • Virastoasioinneissa avustaminen: Maistraatti, Kela, Poliisi, TE-palvelut
  • Lasten koulu- ja päivähoitopaikkojen haku
  • Terveystarkastus ja opastus julkisten terveyspalveluiden käytössä
  • Perehdyttäminen suomalaiseen sosiaaliturvajärjestelmään
  • Perheiden kotoutumisen tukeminen ja suomalaisen kulttuurintuntemuksen lisääminen

Kiintiöpakolaisilla on oikeus sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kotoutumista tukevaan koulun ja kodin välisen yhteistyön tulkkaukseen. Viranomainen voi tilata tulkin tarvittaessa aina siihen asti, kunnes pakolainen on saanut Suomen kansalaisuuden.

Maahanmuuttotyö

Nimi Toimi Puhelin
Huuhtanen Minna Hyvinvointikoordinaattori 040 193 5921
Karhu-Airio Hannele Hyvinvointijohtaja (vuorotteluvapaalla 1.1.- 30.6.2019) 050 058 4506

päivitetty viimeksi: 07.03.2019 12:17
Anna palautetta
Sulje
Anna palautetta