Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hankkeen rekisteri

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Hallintopalvelut
Vanhatie 46
91600 Utajärvi
sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Keltanen Päivi
Puh. 040 661 5230
Sähköposti: paivi.keltanen@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava
Aitamurto Juha
Puh. 050 570 3185
Sähköposti: juha.aitamurto@utajarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, jonka päätavoitteena on kohentaa työntekijöiden ja esimiesten työssä jaksamista ja työhyvinvointia sekä pidentää työuria. Keskeisenä tavoitteena on myös lisätä kunnan vetovoimaa mielekkäänä työpaikkana, jossa työhyvinvointiin panostetaan.

Hankkeen hallinnollisena päätoteuttajana toimii Iin kunta ja osatoteuttajina toimivat Pudasjärven kaupunki, Utajärven ja Vaalan kunnat sekä Oulunkaaren kuntayhtymä. Hanke toteutuu ajalla 1.6.2020-31.12.2022.

Utajärven kunta toimii hankkeessa rekisterinpitäjänä Utajärven kunnassa hanketoiminnan yhteydessä syntyvän tietoaineistojen osalta.

Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EU) N:o 1304/2013, joka määrittelee, mitä tietoja ESR-hankkeisiin osallistuneista henkilöistä tulee kerätä.

Rekisterin tietosisältö

Hankkeen järjestämistä tilaisuuksista ja muista tapahtumista kerätään osallistujalistat, joissa näkyy tilaisuuteen osallistuneiden nimet, organisaatiot, toimialat, sähköpostiosoitteet sekä allekirjoitukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Hankkeen järjestämissä tapahtumissa osallistujat täyttävät tiedot osallistujalistaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Vetoa ja pitoa kuntatyöhön –hankkeen ulkopuolisille tahoille lukuun ottamatta viranomaisille luovutettavia maksatushakemustietoja. Rahoittaja voi käyttää tilastointitarkoitusta varten tietoja, jotka eivät ole liitettävissä yksittäisiin henkilöihin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja tietojen suojauksen periaatteet

Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja aineistot

Rekisteri ei sisällä ylläpitojärjestelmiä tai aineistoja. 

Manuaaliset aineistot

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa kulunvalvotuissa tiloissa.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Rekisterin tiedot säilytetään kymmenen (10) vuotta hankkeen päättymisestä. Tämän jälkeen ne tuhotaan asianmukaisesti. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Utajärven kunnan internet sivuilta, osoitteesta: https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/tietosuojakaytantomme

päivitetty viimeksi: 18.08.2022 19:06

Käytämme evästeitä sivuston toiminnoissa, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin.
Tietoa sivustosta