Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

26.02.2018

Maantien 873 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Oulujoki-Saapponin liittymä, Utajärvi

Utajärven kunta on aloittanut maantielain mukaisen tie- ja rakennussuunni-telman laatimisen maantielle 873 (Puolangantie) jalankulku- ja pyöräily-väylän rakentamisesta välille Oulujoki - Saapponin liittymä. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa.

Maantielle 873 suunnitellaan korotettu maantien reunassa oleva jalankulku- ja pyöräilyväylä tien eteläpuolelle. Lisäksi Saapponin ja Hannulan yksityis-tien liittymään suunnitellaan kevyelle liikenteelle ylityspaikka ja suojatiesaa-reke.

Suunnittelun aikana kiinteistöillä tehdään tutkimuksia ja mittauksia. Maantielain 16 §:n mukaan kiinteistöillä on sallittava suunnittelutyön edellyttämien mittausten, tutkimusten ja muiden valmistelevien toimenpi-teiden suorittaminen. Kaikilla niillä, joiden etua tai oikeutta suunnittelu saattaa koskea, on oikeus saada tietoa ja kertoa mielipiteensä asiasta (maantielaki 16 § ja 27 §).

Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja muille asias-ta kiinnostuneille keväällä 2018 ja siitä ilmoitetaan erikseen.

Lisätietoja antavat:
Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
vs. Tekninen johtaja Petri Leskinen 050 387 1973, Utajärven kunta
Projektipäällikkö Juha Vikiö, puh. 040 168 2671, Sitowise Oy

 

Arkistoon »

päivitetty viimeksi: 18.04.2018 23:41
Anna palautetta
Sulje
Anna palautetta