Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

10.05.2018

Liikennevirasto on käynnistänyt ratalain (110/2007) mukaisen Liminpuron, Niskan ja Utajärven liikennepaikkojen ratasuunnitelmat

12.4.2018

LIVI/1437/04.01.00/2018
LIVI/1438/04.01.00/2018

Liikennevirasto, Kuulutus

Ratasuunnitelmissa laaditaan rataosalle Oulu-Kontiomäki uusi Liminpuron ja Niskan liikennepaikat sekä nykyistä Utajärven liikennepaikkaa pidennetään. Liminpuron liikennepaikka sijaitsee Vaalan kunnan alueella ja Niskan ja Utajärven liikennepaikat sijaitsevat Utajärven kunnan alueella. Näistä kaikista liikennepaikoista laaditaan erilliset ratasuunnitelmat. Lisäksi laaditaan parantamissuunnitelmat liikennepaikkojen läheisyydessä olevista tasoristeyksistä. Tehtävät toimenpiteet liikennepaikoille mahdollistavat pitkien junien kohtaamiset.

Kokkola−Vartius yhteysvälin merkittävimmät kuljetusvirrat muodostuvat Venäjän rautapelletin Transitokuljetuksista. Transitokuljetusten määrä on viime vuosina ollut keskimäärin noin 2,5 milj. tonnia vuodessa. Rataosan Oulu–Kontiomäki–Vartius välityskyky on liikenteen hallinnan kannalta puutteellinen.

Hankkeen tavoitteena on liikenteen hallittavuuden parantaminen Ylivieska–Oulu ja Oulu–Kontiomäki-väleillä, Suomen teollisuuden kuljetuskustannusten alentaminen ja Kokkolan sataman kautta kulkevan transitoreitin kilpailukyvyn parantaminen. Transitojunien liikennöintiä koskevan tavoitteen saavuttaminen edellyttää 925 metrin pituisten liikennepaikkojen käyttömahdollisuutta koko yhteydellä.

Suunnittelualueella tehdään suunnitteluun liittyviä maastomittauksia ja -tutkimuksia. Ratasuunnitelman ja maastotutkimukset tekee yksityinen konsulttitoimisto Liikenneviraston toimeksiannolla. Suunnittelualueen kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa mukana ja lausua mielipiteensä asiasta sekä osallistua suunnitelmien valmisteluun. (Ratalaki 9 § ja 22 §)

Liikennevirasto tulee erikseen ilmoitettavana ajankohtana järjestämään suunnitteluun liittyvät yleisötilaisuudet. Asianosaisilla on mm. tällöin oikeus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä asiassa. Lisäksi suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville ennen suunnitelmien hyväksymistä. Nähtävillä olosta kuulutetaan erikseen. Asianosaisilla on tilaisuus tehdä vielä muistutuksia suunnitelmasta nähtävillä olon aikana.

Lisätietoja suunnittelusta ja maastotutkimuksista antaa: projektipäällikkö Jouni Juuti, Liikennevirasto puh.0295 34 3810. Helsingissä 12.4.2018 Liikennevirasto

Arkistoon »

päivitetty viimeksi: 18.04.2018 23:41
Anna palautetta
Sulje
Anna palautetta