Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Kulttuuripalvelut

Kulttuuritoimen tavoitteena on tarjota paikkakunnallamme laadukasta ja monipuolista kulttuuritarjontaa, sekä turvata yhdistyksille toimintaedellytyksiä omaan kulttuuritoimintaan. Yhteistyökumppaneita ovat mm. erilaiset yhdistykset, seurakunta, nuorisovaltuusto ja kunnan eri hallinnon alat.

Vuosittain järjestetään mm:

 • Itsenäisyyspäivän ja Kansallisen Veteraanipäivän juhla yhdessä seurakunnan kanssa. 
 • Kotiseutuviikko heinäkuussa, jonka ohjelmassa yleensä on mm. kahvitilaisuus kesäasukkaille, toritapahtuma, kesäteatteria, musiikkia, luentoja, karaokea ym.
 • Syksyisin valitaan kuntalaisten äänestyksellä Vuoden Roomari - kunniakuntalainen, joka on vienyt paikkakunnan kulttuuria eteenpäin. Roomari paljastetaan Itsenäisyyspäivän juhlassa.
 • Erilaisia konsertteja, näyttelyitä, taiteilijavierailuja yms. Kulttuuripalvelut tukee avustuksin yhdistysten tekemää kulttuurityötä.
 • Valo/talvitapahtuma ja joulukauden avajaiset.

 

Kulttuuripalvelut tallentavat paikkakuntamme perinnetietoa

Kulttuuripalvelut huolehtii paikkakunnan perinteiden ja perinnetiedon säilyttämisestä ja tallentamisesta. Kotiseutuarkistoon tallennetaan esim. järjestöjen, osuuskuntien ja yksityisten henkilöiden asiakirjoja (kirjeenvaihtoa, pöytäkirjoja, karttoja, muistiinpanoja, valokuvia yms.) eli faktatietoa. Kotiseutuarkisto on sijoitettu kirjastoon ja se palvelee paitsi tutkijoita myös vanhoista asioista kiinnostuneita kuntalaisia, opiskelijoita jne.

Lisäksi kulttuuritoimistossa tallennetaan suusanallista perinnetietoa; kaskuja, sanontoja, tarinoita, tapatietoa ynnä muuta. Kulttuuriperintöä Utajärveltä on tallennettu Kirjastovirma -tietokantaan.

KirjastoVirman tietokantaan pääset tästä linkistä.

 

Hankkeet:

Haku avoinna: Utajärven kylientaiteilijaresidenssi kesäkaudella 2023

Etsimme kylätaiteilijoita Utajärvelle!

Taidetta kylille -hanke etsii taiteilijoita toteuttamaan yhteisötaideteoksia Utajärven kylillä sekä kirkonkylällä touko-heinäkuun 2023 aikana.

Utajärven kunta palkkaa Taidetta kylille -hankkeen kautta eri alojen ammattitaiteilijoita ja ITE-taiteilijoita kylätaiteilijoiksi Utajärven kylille, sekä kirkonkylälle tekemään näkyväksi kylän ja kyläläisten tarinoita ulkotilaan tulevien fyysisten yhteisötaideteosten muodossa.

Kevään 2023 aikana Utajärven kylillä on Kylän tarinat- ja turinat -illoissa kerätty kyläläisten toiveita, ideoita, tärkeitä paikkoja ja paikan tarinoita kylätaiteilijahaun pohjaksi. Kerätystä materiaalista on koottu itsenäiset Kylätarina -esittelyt, joiden kautta kyläläiset itse kertovat oman kylän tarinan, sekä toiveita kylätaideprojektin ajankohdasta sekä itse taideteoksesta.

Eri kylien Kylätarina -esittelyt ovat nähtävissä tämän tekstin alapuolella. Niiden perusteella taiteilijat voivat hakea juuri kyseisen kylän kylätaiteilijaksi motivaatiokirjeen kautta:

 • Kerro motivaatiokirjeessä minkälaisia taidetta sekä yhteisötaideprojekteja olet tehnyt aiemmin, liitä mukaan kuvia teoksistasi sekä kerro, mille kylälle haet taitelijaksi ja miksi juuri sinut tulisi valitan kyseisen kylän kylätaiteilijaksi. Voit hakea myös useamman kylän kylätaiteilijaksi, huomioithan tässä tapauksessa kylien toiveet teosten toteutusajoista. Hakuaika on auki huhtikuu 2023 ajan.

Lähetä valokuvallinen motivaatiokirje tai motivaatiokirje kuvaportfolion kanssa osoitteeseen johanna.laitinen@utajarvi.fi 2.5.2023 mennessä.

Taiteilijoiden lähettämät motivaatiokirjeet esitellään kullekin kylälle ja kyläläiset ovat itse valitsemassa kylälleen sopivimman kylätaiteilijan yhteisötaideteosta toteuttamaan.

Varsinaiset taideprojektit tapahtuvat Utajärven kylillä toukokuu-heinäkuun 2023 aikana.

Kylätaiteilijat työskentelevät kylillä 1-1,5 viikkoa/teos.

Utajärvi koostuu lukuisista kylistä ja on monien tarinoiden ja erilaisten historian tapahtumien paikkakunta Oulujokivarressa Pohjois-Pohjanmaalla. Toivomme, että kyläläisten itse koostamat Kylätarina -esittelyt innoittavat sinua ja olet valmis antamaan oman osaamisesi ja ammattitaitosi kylien käyttöön kylätaiteilijana.

Kylätaiteilijaksi soveltuvat monenlaisten taiteenalueiden edustajat. Teos voi olla yhteisötaidetta tai osallistavaa taidetta. Toivomme myös, että olet halukas osallistamaan kylän asukkaita tai vierailijoita osana työskentelyprosessiasi.  Kyläläisten omat resurssit ja osaaminen on mahdollista ottaa kylätaiteilijuuden aikana monipuolisesti käyttöön.

Teoksen tulee olla pitkäikäinen, fyysinen ulkotilaan sijoittuva teos. Huomioithan teosta suunniteltaessa myös teoksen mahdolliseen huoltoon liittyvät asiat (teoksen ylläpito ja huolto-ohjeet tulevat taiteilijalta).

Valmiit teokset sijoitetaan kylälle kyläläisten ja taiteilijan yhdessä mietitylle paikalle. Teosten huolto ja ylläpito siirtyy kyläläisten vastuulle, kunnan kulttuuriosaamisen tuella. Kylätaiteilijajakson aikana tuotetut taideteokset jäävät kyläyhdistyksen ja Utajärven kunnan omistukseen. 

Toivomme kylätaiteilijalta halua viestiä toiminnastaan tapahtuman aikana erityisesti sosiaalisen median kautta. Utajärven kunnalla on oikeus dokumentoida työskentelyprosessia ja käyttää materiaalia omassa viestinnässään tapahtuman aikana ja sen jälkeen, ilman lisäkorvausta.  

Utajärven kylät tarjoavat Sinulle ilmaiseksi rauhallisen majoituspaikan luonnonkauniissa ympäristössä, vaatimattoman asunnon kylätaloilla ja sitä kautta mahdollisuuden tutustua Oulujokivarren kyliin ja maaseudun rauhaan. Liikkumisen kannalta oma auto on hyödyksi.

Hakuaika: huhtikuu 2023 

Residenssijaksot kylillä: touko-elokuu 1. viikko 2023

Työskentely kylillä: Kylätaiteilijat työskentelevät kylillä 1-1,5viikkoa/teos.

Korvaus: Kylätaiteilijalle maksetaan palkkiona 1353€ /teos.

Lisäksi maksetaan päivärahat (4vrk) sekä matkat (max 200€ kuitteja/matkalaskua vastaan).

Käytössä olevat materiaalikustannukset ovat 1000€/ kylä.

Palkkio maksetaan kylätaiteilija jakson päätyttyä.

Hakeminen: Lähetä meille vapaamuotoinen motivaatiokirje portfolion kanssa ja cv 2.5.2023 mennessä: johanna.laitinen@utajarvi.fi

Teemme päätökset valinnoista mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen, viimeistään 15.5. mennessä. Ilmoitamme valituille hakijoille henkilökohtaisesti, yleisesti ilmoitamme valinnoista nettisivuillamme päätöksistämme.   

Taiteilija ja Utajärven kunta/kyläyhdistys solmivat kirjallisen sopimuksen yhteistyöstä ennen residenssiajan alkamista. Siitä käy ilmi taiteilijan kylälle tulo- ja lähtöpäivä sekä muut residenssitoimintaan liittyvät käytännön asiat.  

Lisätietoja tarvittaessa antaa hankekoordinaattori Johanna Laitinen johanna.laitinen@utajarvi.fi.

Tapahtuman tuotannossa on mukana myös Maaseudun Sivistysliitto ry.  

Hankkeen rahoittaa Taiteen edistämiskeskus.  

 

Haku avoinna: Utajärven kylientaiteilijaresidenssi kesäkaudella 2023

Utajärven kunta on saanut Taiteen edistämiskeskukselta rahoituksen, joka mahdollistaa 5-7 Utajärven kylälle + kirkonkylälle kylätaiteilijan palkkaamisen 1–2 viikon pestiin kesälle 2023. 

Taidetta kylille -hankkeen (15.11.2022-14.9.2023) myötä haluamme tuoda kulttuuria ja taidetta osaksi utajärvisten ihmisten arkea. Tavoitteena on kuntalaisten osallisuuden lisääminen: ihmisten mahdollisuus osallistua, kokea ja vaikuttaa taiteen keinoin oman lähiympäristönsä kehittämiseen.

Hankkeessa palkataan eri alojen ammattitaiteilijoita sekä ITE-taiteilijoita kylätaiteilijoiksi Utajärven kylille, sekä kirkonkylälle tekemään näkyväksi kylän ja kyläläisten tarinoita.

Hanketta koordinoi Utajärven kunta: Kulttuurituottaja Antti Viitala sekä hankkeen projektityöntekijä Riitta Johanna Laitinen. 

Kulttuuripääkaupunkihanke Oulu 2026

Kulttuuripalvelut ovat mukana Oulu 2026 hankkeessa yhdessä Muhoksen ja Vaalan kunnan kanssa muodostamalla Oulujokilaakson kulttuuritiimillä, yhteistyössä HUmanpoliksen kanssa. Lisätietotja alla

 

Oulu2026 – Euroopan kulttuuripääkaupunki

Utajärvi on mukana Oulu2026:ssa, eli 32 kunnan kulttuuripääkaupunkivuodessa. Yhteistyö on Oulu2026-toiminnan kantava voima. Oulu2026 kokoaa Oulussa ja toteutusalueella laajasti yhteen eri alojen asiantuntijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Hanke koskettaa nyt ja tulevaisuudessa jokaista oululaista sekä pohjoisen toteutusalueen asukasta.

Mitä tavoittelemme Oulu2026-alueelle:

 • Oulusta ja pohjoisesta tulee luovuutta huokuva, elinvoimainen alue, joka houkuttelee vierailijoita ja uusia asukkaita
 • Pohjoinen Suomi on vetovoimaisempi ja alueemme huomataan myös Euroopan tasolla: matkailijoiden määrä alueella kasvaa, mikä heijastuu talouteen, kaupunkikuvaan ja turismiin
 • Oulu2026-alueelle tulee enemmän luovien alojen työpaikkoja
 • Pohjoisesta Suomesta tulee avoimempi ja kansainvälisempi, kun kulttuuripääkaupunkihaun ja -vuoden myötä syntynyt eurooppalainen yhteistyö vahvistaa ja uudistaa paikallista osaamista
 • Kulttuuritoimintaan osallistuvat ihmiset voivat paremmin ja ovat aktiivisempia
 • Pienet kaupunkimme ja kylämme eivät autioidu työikäisten muuttaessa kaupunkiimme tai vielä kauemmas.

”Kulttuuriin investoiminen vahvistaa aluetaloutta ja on yksi matkailun kehittämisen peruspilari. Oulu2026:n tavoite on matkailun 20% kasvu.”

Piia Rantala-Korhonen
Oulu2026 kulttuurisäätiön toimitusjohtaja

Euroopan kulttuuripääkaupungit (European Capitals of Culture, ECoC) ovat näkyvin Euroopan unionin kulttuurituen muoto. Kulttuuripääkaupunkeja on nimetty vuodesta 1985 ja niitä rahoitetaan nykyisin Luova Eurooppa -ohjelmasta. Nimeämisellä korostetaan Euroopan kulttuurien moninaisuutta ja lisätä kulttuurivaihtoa Euroopassa.

Vuodesta 2009 lähtien on päätetty nimetä vuosittain kaksi kaupunkia Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Vuodesta 2021 lähtien näiden kahden kaupungin lisäksi valitaan kolmen vuoden välein yksi kaupunki EU:n hakijamaasta.

Valitulle kaupungille tapahtuma on laaja-alainen kaupunki- ja aluekehittämisen hanke, joka yhdistää kulttuuritoimijat, erilaiset sidosryhmät, julkiset ja yksityiset rahoittajat sekä kunta- ja aluehallinnon toimijat työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen. Monille kaupungeille vuosi on tuonut tullessaan pysyviä vaikutuksia kulttuuriin, matkailuun, toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja kaupunkikuvaan.

2026 hankkeen uutisiin pääset tästä.

Ohjelmahakuihin pääset tästä.

Katso kulttuuripääkaupunkivuoden ajankohtaisia täältä.

Lisätietoa Oulu2026sta: www.oulu2026.eu

Sosiaalisen median kanavat:

FB: https://www.facebook.com/Oulu2026Official/

Instagram: https://www.instagram.com/oulu2026official/

Twitter: https://twitter.com/Oulu2026offici

#Oulu2026 #Kulttuuriilmastonmuutos #pohjoinensuomi

 

Kunnan yhteyshenkilön yhteystiedot!

Lisätietoja kulttuuripalveluista:

Antti Viitala

Kulttuurituottaja

Toimiala: Hyvinvointipalvelut
Toimipiste: Utajärven kirjasto, Koulutie 1
Forum, Vanhatie 46
Palvelu: Kulttuuripalvelut
Sähköposti: antti.viitala@utajarvi.fi
Puhelin: 040 643 0920

 

 

päivitetty viimeksi: 31.03.2023 12:47

Käytämme evästeitä sivuston toiminnoissa, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin.
Tietoa sivustosta