Maapolitiinen ohjelma ja kaavoituskatsaus

Lainsäädännön mukaan kunta päättää maapoliittisista asioistaan ja hallinnoi näin kaavamonopolia alueellaan. Kunnan maapolitiikka tarkoittaa kunnan alueen maankäyttöä ja sen suunnittelua. Maapoliittinen ohjelma sisältää keskeiset linjaukset liittyen kunnan maapolitiikkaan ja on näin keskeinen aluekehittämisen ja -suunnittelun työkalu.

Maapoliittisen ohjelman laatiminen ohjeistaa yhtenäisen linjan noudattamiseen ja samojen toimintatapojen ylläpitämiseen pitkällä aikavälillä. Maapoliittisessa ohjelmassa määritellään kunnan maanhankinnan ja –luovutuksen päälinjat. Utajärven kunnan maapolittiinen ohjelma hyväksyttiin keväällä 2016.

 

Kaavoituskatsauksessa esitellään kunnan vuosittaiset kaavoitushankkeet.

Maankäyttö- ja rakennuslain (7 §) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista. Kaavoituskatsauksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva kunnan tämänhetkisestä yleis- ja asemakaavasuunnittelusta.

Katsauksessa esitettyjen kohteiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita, joista tiedotetaan erikseen. Kaavoituskatsaus on myös yksi kaavoituksen vuorovaikutusmenetelmistä.

päivitetty viimeksi: 05.03.2024 17:13