Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa sekä vastata kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtimalla toiminnan, talouden ja maankäytön suunnittelusta. Kunnanhallitus vastaa myös kunnan elinkeinojen kehittämisestä. Kunnanhallituksen toimikausi on 2 vuotta.

Luottamushenkilöiden sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@utajarvi.fi

Utajärven kunnanhallituksen kokoonpano toimikaudella 1.6.2023-31.5.2025:

Varsinainen jäsen Puolue Henkilökohtainen varajäsen
Tuovinen Pentti, puheenjohtaja KESK Paavola Maija
Pinoniemi Anja, varapuheenjohtaja KESK Pirttikoski Eero
Soronen Heikki KESK Savolainen Jukka-Pekka
Koistinen Maija KESK Kauppinen Sanna
Kamula Pertti PS Kupsala Niina
Kokko Raili PS Väisänen Tommi
Nikula Mirja SDP Tapio Heino

 

päivitetty viimeksi: 12.02.2024 13:39