Digituki


Utajärven kunta tarjoaa digitukea ja sähköisen asioinnin neuvontaa kuntalaisille useissa kunnan toimipisteissä, mm. kirjastolla ja Asiointipisteessä. Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Digituessa noudatetaan Digi- ja väestötietoviraston antamaa eettistä ohjeistusta.

Neuvonta ja opastus kunnan sähköisissä palveluissa

Sähköisen asioinnin mahdollisuus on käytettävissä useissa kunnan palveluissa. Sähköinen asiointi mahdollistaa asioinnin tai asian vireillepanon ajasta ja paikasta riippumatta. Sähköinen asiointi on yleensä myös helpoin ja nopein tapa hoitaa asioita. Kaikki eivät pysty käyttämään palveluita itsenäisesti ilman opastusta. Digituki auttaa heitä, jotka tarvitsevat tukea tai opastusta asiointiin. Kunnan velvollisuutena on sähköisten asiointipalveluiden järjestäjänä toteuttaa riittävä tuki palveluiden käyttöön ja tarjota sitä aktiivisesti asiakkailleen toimivaltansa rajoissa.

Utajärven Asiointipisteen digituki

Asiointipisteen asiakaspäätteellä voit asioida sähköisesti sekä Kelan että TE-toimiston palveluissa, ja tarvittaessa henkilökunnalta on saatavilla yleistä opastusta ja neuvontaa sähköisessä asioinnissa.

Digituki ajanvarauksella

Utajärven kunta tarjoaa myös digitukea kuntalaisille ajanvarauksella. Kuntalainen voi varata ajan tapaamiseen, jossa hän saa neuvoja ja apua tietokoneen, matkapuhelimen, tabletin tai sähköisten palvelujen käyttöön. Ajanvarauksen digitukitapaamiseen voi tehdä myös kirjastolla asioinnin yhteydessä tai soittamalla.

Digitukea Utajärven kirjastossa

Utajärven kirjastossa saa opastusta kirjaston omien sähköisten palveluiden, kuten e-aineistojen, verkkokirjaston, omatoimikirjaston ja asiakaskoneiden käyttöön osana kirjaston päivittäistä asiakaspalvelua. Lisäksi kirjastolta saa apua myös tiedonhaussa ja asiakkaan oman laitteen peruskäyttöön ilman ajanvarausta.

Päätelaitteiden lainaaminen

Kuntalainen voi lainata päätelaitteen Utajärven kirjastolta. Lainattava päätelaite soveltuu mainiosti esimerkiksi omatoimiseen harjoitteluun, Internetin selailuun ja sähköisiin palveluihin tutustumiseen. Lainattavat päätelaitteet ovat IPad-tabletteja, ja niitä on lainattavissa rajallinen määrä (2 kpl).

Tausta ja lainsäädäntö :

Digituen kautta voit saada neuvoja ja apua tietokoneen, matkapuhelimen, tabletin tai muun mobiililaitteen sekä sähköisten palvelujen käyttöön. Tuki voi olla laitteiden tai palvelujen käytön kursseja, neuvontatilaisuuksia tai henkilökohtaista apua. Digituen antaja määrittelee, miten ja millaista apua tarjoaa. Digitukea annetaan tapauskohtaisesti asiakkaan omalla laitteella tai digituen antajan laitteella. Digituen antajaan voi ottaa yhteyttä verkossa, puhelimitse tai tulemalla paikan päälle.

Tukea antava henkilö voi opastaa sähköisessä asioinnissa, palvelujen löytymisessä ja laitteiden peruskäytössä, mutta digituki ei yleensä tarkoita viallisten laitteiden korjaamista. Tukea antava henkilö ei saa asioida puolestasi tai käsitellä esimerkiksi palvelujen käyttöön tarvittavia pankki- tai muita tunnuksia. Älä kerro omia tunnuksiasi tukea antavalle henkilölle.

Tukea voivat antaa esimerkiksi asiointipisteet, yhteispalvelupisteet, kansalais- ja työväenopistot, kirjastot, vertaisopastajat, vapaaehtoiset, yhdistykset, järjestöt tai yritykset. Digituesta saatetaan käyttää myös erilaisia nimityksiä, kuten esimerkiksi digineuvonta tai digiopastus.

Palveluun liittyvät asiointikanavat

Digituen sähköinen ajanvaraus

Utajärven kunta tarjoaa kuntalaisille digitukea ajanvarauksella. Utajärven kirjastolla digitukea saa myös ilman ajanvarausta. Voit varata ajan kunnan digineuvojan tarjoamaan digitukitapaamiseen Utajärven kunnan sähköisen ajanvarauspalvelun kautta. Ajanvarauksen digitukitapaamiseen voi tehdä myös kirjastolla asioinnin yhteydessä tai soittamalla.

Siirry verkkoasiointiin

Utajärven Asiointipiste

Utajärven kunnan asiointipisteessä saat neuvontaa ja opastusta kunnan tarjoamista palveluista, sekä Kelan ja TE-toimiston avustavaa asiakaspalvelua.

Käyntiosoite:

Vanhatie 1
91600 UTAJÄRVI

Puhelin:

+358858755700

Sähköposti:

asiointipiste@utajarvi.fi

Utajärven kirjasto

Utajärven kirjasto sijaitsee Utajärven kirkonkylällä. Kirjasto toimii osittain omatoimikirjastona.

Käyntiosoite:

Koulutie 1
91600 UTAJÄRVI

Puhelin:

Kirjaston asiakaspalvelu
+358504440029

Kirjaston vastuuhenkilö
+358504437583

Sähköposti:

kirjasto@utajarvi.fi

päivitetty viimeksi: 15.04.2024 18:40