Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon


Vesihuoltolaitos tarjoaa erinomaista pohjavettä koko kunnan alueella. Vedenottamoita on yhdeksän eri puolilla kuntaa. Vesijohtoverkostoa on n. 400 km.

Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen. Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta kunnan sille hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuollolla turvataan väestölle moitteeton talousvesi sekä asianmukainen viemäröinti ja jätevesien käsittely.

Liittämisvelvollisuudella halutaan turvata vesihuoltolaitoksen taloudellinen ja asianmukainen toiminta ja huolehtia terveyden- ja ympäristönsuojelullisista seikoista. Liittymisestä vesi- ja viemäriverkostoon peritään liittymismaksu. Liitostöistä ja muista mahdollisista liittymisestä aiheutuvista kustannuksista peritään toteuman mukaiset kustannukset.

Kunta tekee yhteistyötä alueensa vesihuoltolaitosten ja -osuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Toimi näin:

Ota yhteyttä kunnan vs. käyttöteknikkoon jos tarvitset palvelua tai lisätietoja palvelusta.

Maksullisuus:

Kunta määrittelee vedelle taksan toteutuneiden kustannusten perusteella.

Hakemus vesihuoltolaitokseen liittymisestä ja sen käytöstä

Lomake jolla haetaan lupa kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen.

Lomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna kunnan vs. käyttöteknikolle.

Tulostettava lomake ja lomakkeen toimitustiedot:

Hakemus vesihuoltolaitokseen liittymisestä ja sen käytöstä (PDF)

Utajärven kunta, vs. käyttöteknikko
Kirkkotie 27
91600 UTAJÄRVI

Tekninen toimisto

Elinympäristöpalveluiden tiloissa toimii mm. elinympäristöjohtaja, rakennustarkastaja, kunnossapitomestari, kiinteistöhuolto sekä vesi- ja viemärilaitos.

Elinympäristöpalveluiden perustehtävänä on viihtyisän ja turvallisen ympäristön kehittäminen asumiseen, yrittämiseen ja vapaa-ajan viettoon.

Käyntiosoite:

Kirkkotie 27
91600 UTAJÄRVI

Puhelin:

Kiinteistöhuolto ja siivouspalvelut, Tilapalveluiden esihenkilö Asko Repola
+358503494692

Rakennusvalvonnan ja kaavoituksen palvelut, Rakennustarkastaja Janne Heikkinen (tavoitettavissa ma-to)
+358408316068

Infrarakentaminen sekä vesi- ja viemärilaitos, vs. käyttöteknikko, kunnossapitomestari Marko Itälahti
+358505724542

Kadut, ladut sekä ympäristö- ja puistopalvelut, Ympäristötyönjohtaja Päivi Väänänen
+358500186387

Ateriapalvelut, Ateriapalvelupäällikkö Mari Karilainen
+358444970035

Siivouspalvelut, Siivoustyönjohtaja Oili Sieppo
+358504441207

Elinympäristöjohtaja, Elinympäristöjohtaja Petri Leskinen
+358503871973

Sähköposti:

etunimi.sukunimi@utajarvi.fi

Aukioloajat:

Maanantai 08:00 - 15:30
Tiistai 08:00 - 15:30
Keskiviikko 08:00 - 15:30
Torstai 08:00 - 15:15
Perjantai 08:00 - 14:30

Poikkeusaukioloajat:

Rakennustarkastaja on tavoitettavissa ma-to.
08:00 - 16:00

päivitetty viimeksi: 05.03.2024 17:29