Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tarkoittaa toimenpiteitä ja käytäntöjä, joiden tavoitteena on ylläpitää ja parantaa yksilön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tähän kuuluvat esimerkiksi terveellisten elämäntapojen edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy, ympäristön terveellisyyden edistäminen, mielen hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin vaikuttaminen sekä sosiaalisten ja taloudellisten olosuhteiden parantaminen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen voi tapahtua niin yksilön omilla valinnoilla kuin yhteiskunnallisella tasolla toteutettavilla toimenpiteillä. Ennaltaehkäisevä työ on merkittävässä roolissa hyvinvoinnin edistämisessä. Tähän osa-alueeseen kuuluukin vahvasti mielenterveys-, päihde-, ja väkivallan ennaltaehkäisy sekä myös osaamisen lisääminen ongelmien tunnistamisessa ja hoidossa.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on luoda mahdollisimman terveellinen ja turvallinen ympäristö, jossa yksilöllä on mahdollisuus elää itselleen merkityksellistä elämää ja vähentää terveysongelmien esiintyvyyttä yhteiskunnassa.

Hyvinvointikertomus 

Hyvinvointikertomus, jossa tarkastellaan väestön hyvinvoinnin kehitystä, toimii hyvinvointijohtamisen työvälineenä. Hyvinvointikertomus toimii myös strategiatyön, talouden, toiminnan suunnittelun, arvioinnin sekä raportoinnin työvälineenä. Hyvinvointikertomus sisältää katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin väestöryhmittäin, arvion toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta ja hyvinvointipolitiikasta kunnassa sekä suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä.

Hyvinvointikertomuksen avulla määritetään kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueet, kehittämiskohteet, tavoitteet, toimenpiteet, resurssit ja arviointimittarit.

Yleinen kunnan kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille hallinnon aloille ja kunnan johtoryhmälle.

Utajärven kunnan hyvinvointikertomus ja suunnitelma 2021–2025 (pdf)

 

päivitetty viimeksi: 04.04.2024 15:34