Nuoriso- ja liikuntapalveluiden asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Hyvinvointipalvelut
Vanhatie 1, 91600 Utajärvi
Sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Körkkö Eija
Puh. 040 6486 103
Sähköposti: eija.korkko@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava
Joni Vitikka
040 829 2275
joni.vitikka@utajarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden hoitaminen nuoriso- ja liikuntapalveluiden osalta

Rekisterin tietosisältö

Liikuntasalin, kuntosalin, ja jäähallin asiakas- ja laskutustiedot

 • Nimi, henkilöturvatunnus tai Y-tunnus, osoite, laskutusosoite, puhelinnumero,
  sähköposti

Avustushakemukset nuoriso- ja liikuntatoimen osalta

 • Yhteyshenkilön tiedot (nimi, puhelinnumero, osoite)

Säännönmukaiset tietolähteet

 • asiakas itse
 • alaikäisen osalta huoltajat

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Laskutustietoja luovutetaan kunnan tilitoimistopalveluita hoitaville tahoille.
Tilojen vuorolistaukset ovat julkisesta tietoa ja julkaistaan useissa paikoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

 • Nuoriso- ja liikuntapalveluiden lähiarkisto
 • Therefore -dokumentinhallintajärjestelmä
 • Siirrettävät tallennusvälineet

Manuaalinen aineisto:

 • Manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa ja niiden
  käyttöä valvotaan.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

 • Tiedot on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 • Siirrettävät tallennusvälineet säilytetään lukituissa tiloissa.
 • Therefore -dokumentinhallintajärjestelmä on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Sisällön käyttöä rajoitetaan oikeusryhmittelyin. Järjestelmä on suljetussa tietoverkossa.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Laskutustiedot ja laskutusmääräykset säilytetään lain mukaisesti 10 vuotta.
Muut henkilötiedot säilytetään toiminnan kannalta tarpeellisen ajan ja tuhotaan tietoturvallisesti sen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Utajärven kunnan internet sivuilta, osoitteesta: https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/tietosuojakaytantomme

päivitetty viimeksi: 16.03.2024 13:05