Häiriötilanteiden viestipalvelun tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Elinympäristöpalvelut
Vanhatie 1, 91600 Utajärvi
sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Leskinen Petri
Puh. 050 387 1973
Sähköposti: petri.leskinen@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa 

Tietosuojavastaava
Joni Vitikka
040 829 2275
joni.vitikka@utajarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota Utajärven kunnan vakituisille ja vapaa-ajan-asukkaille häiriötilanteiden viestipalvelua, jonka kautta asiakas voi tilata haluamansa alueen häiriötiedotteet puhelimeensa tekstiviestinä. Palvelun avulla Utajärven kunta tiedottaa laajamittaisista koko kuntaa tai laajoja kunnan osia koskevista häiriötilanteista, esim. vedenjakelun osalta. Palvelua ei käytetä muuhun kunnan viestintään tai markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta

Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta on omatoimisesti liittyneiden osalta rekisteröidyn suostumus. Liittynyt asiakas voi myös omatoimisesti poistaa itsensä tiedotteiden vastaanottajista.

Utajärven kunnan henkilöstön osalta käsittelyn laillinen perusta on rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu.

Rekisterin tietosisältö

Viestipalveluun omatoimisesti liittynyt:

  • Puhelinnumero, sekä Utajärven kunnan alue/alueet jolta rekisteröity tilaa palvelun kautta lähetettävät tiedotteet.

Utajärven kunnan henkilöstö:

  • Nimi, työ- tai virkasuhteen puhelinnumero, ja Utajärven kunnan alue/alueet jolta rekisteröity tilaa palvelun kautta lähetettävät tiedotteet.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään. Utajärven kunnan henkilöstön työpuhelinnumerot tallennetaan rekisteriin työ- tai virkasuhteen alkaessa kun työntekijälle avataan työnantajan liittymä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoihin ei kohdistu säännönmukaisia luovutuksia.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tiedot tallennetaan EU-alueella sijaitsevaan palvelinkeskukseen, eikä niitä siirretä EU-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot

  • Tietojärjestelmien käyttö perustuu henkilökohtaiseen käyttäjätunnukseen ja salasanaan, ja tietojen käyttö on rajattu käyttöoikeuksin.

Manuaalinen aineisto

  • Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Omatoimisesti liittyneiden henkilötietoja säilytetään asiakkaan palvelutilauksen ajan. Tiedot poistuvat kun asiakas peruu tilauksen omatoimisesti. Asiakas voi myös esittää Utajärven kunnalle henkilötietojensa poistopyynnön halutessaan, tällöin tiedot poistetaan Utajärven kunnan toimesta.

Utajärven kunnan työntekijöiden henkilötietoja säilytetään se aika, kun työntekijällä on työ- tai virkasuhteen puhelinnumero käytössä sekä hänen työ- tai virkasuhteensa on voimassa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Utajärven kunnan internet sivuilta, osoitteesta: https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/tietosuojakaytantomme.

päivitetty viimeksi: 16.03.2024 13:04