Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Utajärven varhaiskasvatuksen vuorohoidon periaatteet 1.2.2021 alkaen

(Päivitetty 14.12.2022 / Varhaiskasvatuksen esihenkilö Sanna valkonen)

Vuorohoidon järjestämisen periaatteet tulee sopia, jotta voidaan taata lasten turvallisen ja laadukkaan hoidon järjestäminen epäsäännöllisinä aikoina. Lisäksi työvuorojen suunnittelu helpottuu, kun hoitoajat saadaan riittävän aikaisin ja pystytään varmistamaan henkilökunnan riittävyys kaikissa työvuoroissa.

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta. Varhaiskasvatuslain (1.9.2018 13 §) mukaan vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi (1.9.2018 13 §)

Lasten vuorohoidolla tarkoitetaan tässä klo 17 – 6.30 välisenä aikana sekä viikonloppuisin ja pyhinä järjestettävää lasten hoitoa.

Vuorohoidon periaatteet:

  1. Utajärven kunta järjestää vuorohoitoa mahdollistamaan vanhempien säännöllistä vuorotyötä ja päätoimisen opiskelun lähiopiskelua. Lapsi voi olla hoidossa iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä silloin kun perheen molemmat vanhemmat/vanhempi on työvuorossa sekä yövuoron jälkeen vanhemman nukkuma-ajan klo 16.00 asti. Ensimmäisenä yönä (useampi yövuoro peräkkäin) lapset voi tuoda 3-4 tuntia ennen työvuoron alkua vuorohoitoon, jos lapsille ei saa muuta hoitoa. (KH 27.09.2016 § 233)
  2. Vuorohoito järjestetään keskitetysti Huvikummun vuorohoitoryhmässä. Mikäli vuorohoidon tarve päättyy, on siitä ilmoitettava sekä Huvikumpuun, että varhaiskasvatuksen esimiehelle; tarpeen vaatiessa lapsen ryhmä voi vaihtua, joko päiväkodin sisällä tai muihin yksiköihin.

  3. Vuorohoitoa järjestetään vain ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen perusteella. Lapsen hoidontarve on ilmoitettava mahdollisimman pitkälle ajalle heti kun se on vanhempien tiedossa. Mikäli hoitoa ei ole varattu ajoissa, ei hoidon järjestymistä voida taata.

8.12.2022 alkaen hoidontarve on pyydetty huoltajilta kahdeksi viikoksi kerrallaan. Ilmoituspäivä on pääsääntöisesti joka toinen keskiviikko klo 24.00 mennessä, tästä poikkeavat ilmoituspäivät on lähetetty huoltajille. Tällä on vaikutusta pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen; kun ryhmässä on tiedossa lasten varhaiskasvatuksen tarve edes kahdeksi viikoksi kerrallaan, on toimintaa mahdollista suunnitella ja toteuttaa pitkäjänteisemmin. Kahden viikon työvuorolista lisää myös työntekijöiden työhyvinvointia.

Hoitoajat ja hoitoaikojen muutokset on ilmoitettava aina kirjallisesti. Hoitoajat ilmoitetaan Wilman kautta hoitoaika-puhelinsovelluksella. Lapsen hoitoaika vuorohoidossa muodostuu perheen aikuisten yhteen sovitettujen työ- tai opiskeluaikojen pohjalta. Vanhempien tulee toimittaa työnantajan antamat työvuorolistat aina, kun lapselle varataan vuorohoitoa. Mikäli huoltaja ei saa työnantajaltaan työvuorolistaa, tulee tästä toimittaa todistus varhaiskasvatuksen esihenkilölle.

Jos ilmoitettuun hoitoaikaan tulee muutos tai se vaihtuu vapaapäiväksi, tulee asiasta tiedottaa hoitopaikkaan mahdollisimman nopeasti. Henkilöstöresursoinnin vuoksi ilta- yö- ja viikonloppuhoidon peruuntumiset on ilmoitettava välittömästi päiväkotiin. Toivottavaa olisi, että muutoksista kerrottaisiin jo edeltävänä päivänä, viimeistään kuitenkin hoitopäivän aamuna. Asiasta ei voi ilmoittaa vasta lasta hoitoon tuotaessa. (Sivistysvaliokunta 04.06.2018 § 23, Kunnanhallitus 26.06.2018 § 169)

Lapsen edun mukaista on, että lapsen päivähoidossa oloaika ei muodostu liian pitkäksi. Kuten muussakin päivähoidossa, suositus lapsen hoitopäivän pituudesta on varhaiskasvatuslain mukaisesti korkeintaan 10 tuntia. Vanhemman vapaa/lomapäivät ovat myös lapsen edun mukaisia vapaa/lomapäiviä. Vanhemman vapaapäivinä, lomapäivinä ja sairauslomalla ei tarjota vuorohoitoa.

  1. Varhaiskasvatuksen aloittamisvaiheessa on tärkeää, että vanhempi saa tietoa päivähoitoryhmän toiminnasta. Tästä syystä järjestään jokaiselle vanhemmalle tapaaminen, jossa henkilökunta käy vanhempien kanssa läpi vuorohoidon periaatteita, sekä antaa huoltajille kirjallisena tämän vuorohoidon linjauksen asiakirjan.  Samalla saadaan tietoa lapsesta ja hänen tottumuksistaan. Tärkeää on myös, että perheet voivat kertoa odotuksistaan, toiveistaan ja mieltä askarruttavista asioista hoitosuhteen alkaessa. Tämän tapaamisen jälkeen perheen lapset/ lapsi tulevat vanhemman kanssa tutustumaan uuteen hoitopaikkaansa.

  2. Varhaiskasvatuksessa oleville lapsille laaditaan lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) yhteistyössä vanhempien kanssa. Lisäksi tarjolla on Lapset puheeksi –keskustelu.

  3. Äkillinen hoitoaikojen muuttuminen: Hoitoajat voivat muuttua äkillisesti johtuen monista eri syistä. Tällöin hoito järjestetään aina, mikäli se ei aiheuta muutoksia jo olemassa oleviin työvuoroihin. Vastuu omien lasten hoidon järjestämisestä on kuitenkin näissä tilanteissa aina vanhemmilla. Varhaiskasvatuslain mukaisesti yhtä päiväkodin työntekijää kohti voi olla neljä kokopäiväistä alle kolmevuotiasta lasta tai seitsemän yli kolmevuotiasta lasta. Jotta voidaan varmistaa, että lasten hoitojärjestelyt ovat aina mahdollisimman turvallisia, riittävä määrä työntekijöitä on oltava paikalla.

Varhaiskasvatuksen vuorohoito


Vuorohoidon järjestämisen periaatteet tulee sopia, jotta voidaan taata lasten turvallisen ja laadukkaan hoidon järjestäminen epäsäännöllisinä aikoina. Lisäksi työvuorojen suunnittelu helpottuu, kun hoitoajat saadaan riittävän aikaisin ja pystytään varmistamaan henkilökunnan riittävyys kaikissa työvuoroissa. Huvikumpuun on toimitettava molempien huoltajien osalta työvuoroluettelo/todistus epäsäännöllisistä työ- tai opiskeluajoista.

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta. Varhaiskasvatuslain (1.9.2018 13 §) mukaan vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi (1.9.2018 13 §).

Lasten vuorohoidolla tarkoitetaan tässä klo 17 – 6.30 välisenä aikana sekä viikonloppuisin ja pyhinä järjestettävää lasten hoitoa. Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat vanhempien/huoltajien työvuoroihin. Lapsen hoitoaika on vanhemman/huoltajan työaika + työmatkat. Huvikumpuun on toimitettava molempien huoltajien osalta työvuoroluettelo/todistus epäsäännöllisistä työ- tai opiskeluajoista.

Toimi näin:

Pyydä tarvittaessa lisätietoja palvelusta varhaiskasvatuspalveluiden esimieheltä.

Kenelle ja millä ehdoin:

Voitte hakea lapsellenne vuorohoitopaikkaa, jos käytte vuorotyössä tai opiskelette iltaisin.

Varhaiskasvatuksen vuorohoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Keisarintien päiväkoti

Päiväkodin tilat on suunniteltu valoisiksi, turvallisiksi ja pienryhmätoiminnan mahdollistaviksi. Talossa on oma liikuntasali ja monipuolisesti liikuntavälineitä, sali on käytössä päivittäin. Salissa on videotykki ja monipuoliset musiikin ja muun median toistolaitteet. Verstaassa lasten on hyvä tehdä naulaus-, ruuvaus-, liimaus-, maalaus- yms. töitä asianmukaisilla työkaluilla. Kotikeittiössä lapset voivat leipoa ja tilaa käytetään myös mediakasvatukseen; siellä sijaitsee päiväkodin yhteinen älytaulu, ryhmillä on käytössä myös iPad laitteita. Päiväkodissa on jakelukeittiö, jossa voi tarvittaessa myös valmistaa ruokaa. Päiväkodin piha on suuri ja siellä paljon kiinteitä leikkivälineitä, iso asvaltoitu alue pyörillä ajeluun ja kiinteä maamäki talvisin mäen laskuun ja kesäisin kiipeilyyn.

Koiramäen ryhmä 1-2 -vuotiaille, Vaahteramäen ryhmä 2-3 -vuotiaille sekä Kissankulman ja Tassulan 3-6 -vuotiaiden ryhmät. Huvikummun vuorohoitoryhmässä lapset ovat 1-6-vuotiaita. Esiopetus on järjestetty koululla. Esiopetusikäisille toimii päiväkodissa esiopetusta täydentävä varhaiskasvatusryhmä ennen ja jälkeen esiopetuksen. Kissankulman ja Tassulan ryhmät sijaitsevat erillisrakennuksessa Hyvinvointitalon yhteydessä, käyntiosoite on Kirkkokatu 32.

Varhaiskasvatuksen esihenkilön toimisto sijaitsee Utajärven Keisarintien päiväkodissa päiväkotiryhmien lisäksi. Varhaiskasvatuksen esihenkilön toimistossa voi asioida kaikkeen varhaiskasvatukseen, yksityisen hoidontukeen yms. liittyvissä asioissa.

Puhelin:

Varhaiskasvatuksen esihenkilö
+358505213748

Päiväkotiryhmä Vaahteramäki
+358503826754

Päiväkotiryhmä Huvikumpu
+358503063237

Päiväkotiryhmä Kissankulma
+358503826236

Päiväkotiryhmä Koiramäki
+358503827220

Keittiö
+358504441193

Päiväkotiryhmä Tassula
+358406307160

Päiväkotiryhmä esiopetusta täydentävä ryhmä
+3584046173406

Sähköposti:

sanna.valkonen@utajarvi.fi
kissankulma@utajarvi.fi
vaahteramaki@utajarvi.fi
koiramaki@utajarvi.fi
huvikumpu@utajarvi.fi
varhaiskasvatus@utajarvi.fi
tassula@utajarvi.fi

päivitetty viimeksi: 15.04.2024 10:08