Taidetta kylille -hankkeen tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Hyvinvointipalvelut
Vanhatie 1, 91600 Utajärvi
sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Viitala Antti
Puh. 040 643 0920
Sähköposti: antti.viitala@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava
Joni Vitikka
040 829 2275
joni.vitikka@utajarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Yhteisötaideprojektin toteutus Utajärven kunnassa sekä projektin viestinnän toteutus.

Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta

  • Projektissa työskenteleviltä henkilöiltä henkilötietoja kerätään työsopimusten teon yhteydessä, näiden henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta on sopimus.
  • Projektin toimintaan osallistuvien henkilöiden henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta on rekisteröidyn suostumus.

Rekisterin tietosisältö

  • Palkattavan projektityöntekijän tiedot, nimi, yrityksen/organisaation nimi, yhteystiedot, laskutustiedot.
  • Projektin viestintäsisällöissä esiintyvät henkilöt (video, valokuvat).
  • Projektin tapahtumatoiminnassa kerättävät henkilötiedot (osallistujan nimi, erityisruokavaliotiedot).

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyiltä itseltään tai heidän edustamilta tahoiltaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Laskutustietoja luovutetaan Monetra Oulu Oy:lle, joka tuottaa Utajärven kunnalle palkanlaskennan ja myyntireskontran palveluita.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

  • Kulttuuripalveluiden lähiarkisto.

Manuaalinen aineisto:

  • Säilytetään lukitussa kaapeissa.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

  • Palkanlaskentajärjestelmä.
  • Myyntireskontra.
  • Utajärven kunnan viestinnässä käytettävät tietäjärjestelmät ja palvelut mm. utajarvi.fi -verkkosivusto ja Utajärven kunnan Youtube-kanava.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Tietojen säilytyksessä, arkistoinnissa ja hävittämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sekä Utajärven kunnan arkistointisuunnitelmaa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Utajärven kunnan internet sivuilta, osoitteesta: https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/tietosuojakaytantomme

päivitetty viimeksi: 16.03.2024 13:05