Järjestötoiminta

Järjestötyö


Järjestöyhteistyöstä vastaa kunnan kulttuuripalvelut. Kulttuurituottaja toimii kunnan Järjestöyhdistyshenkilönä. Yhteispalavereita kunnan ja kaikkien yhdistysten kesken pidetään vuosittain kaksi. Lisäksi tapahtumakohtaisia palavereita pidetään erilaisilla kokoonpanoilla kymmeniä vuosittain.

Kunnan tiedotuskanavissa julkaistaan maksutta paikallisten yhdistysten tapahtuma-ilmoituksia. Yhdistykset voivat antaa tapahtumatietonsa kulttuurisihteerille joko sähköpostitse taikka kunnan kotisivujen kautta Ilmoita tapahtuma -lomakkeella.

Kokoontumistiloja ja lukollisia kaappitiloja yhdistyksille on kunta osoittanut Hyvinvointitalolta, jossa käytettävissä ja varattavissa ovat kahvio Kyöstin Korvike, erilaisia työskentelytiloja sekä liikuntasali.

Järjestöyhdyshenkilö

Järjestöyhdyshenkilö toimii kunnan ja yhdistyksien yhteyshenkilönä. Kunnan järjestöyhdyshenkilön tehtäviin kuuluu yleisesti järjestöjen tukeminen, yhteistyön edistäminen ja tiedottaminen. Lisäksi hän järjestää järjestöpalaverit vähintään kahdesti vuodessa ja opastaa kunnan avustuksien haussa. Yhdistysavustusten valmistelu kunnanhallitukselle ja kohdeavustusten valmistelu kuuluvat myös yhdyshenkilön vastuulle. Yhdistysten asiakirjoja kerätään ja arkistoidaan Utajärven Kotiseutuarkistoon.

Antti Viitala

Kulttuurituottaja

Toimiala: Hyvinvointipalvelut
Toimipiste: Forum, Vanhatie 6
Palvelu: Kulttuuripalvelut
Sähköposti: antti.viitala@utajarvi.fi
Puhelin: 040 643 0920

Yhdistysagentit

Yhdistysagentit ovat vapaaehtoisia yhdistystoimijoita, jotka kehittävät ja vahvistavat kunnan ja yhdistysten yhteistyötä. Kuuntelevat yhdistysten toiveita sekä tarpeita ja viestivät niistä kunnan virkamies- ja luottamusjohdolle. Viestintää myös toisinpäin eli kunnan terveisten välittäminen yhdistyksille. Utajärvellä yhdistysagentteina toimivat:

Mustonen Maila
puh. 040 5820028 

Räisänen Pentti
puh. 040 820 4967

 

päivitetty viimeksi: 05.04.2024 14:50