Sähköisen ajopäiväkirjan ja kalustonvalvonnan rekisteri

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Elinympäristöpalvelut
Vanhatie 1, 91600 Utajärvi
sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Leskinen Petri
Puh. 050 387 1973
Sähköposti: petri.leskinen@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava
Joni Vitikka
040 829 2275
joni.vitikka@utajarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Seurataan ja valvotaan Utajärven kunnan Elinympäristöpalveluiden palvelutuotantoon hankittujen ajoneuvojen käyttöä ja sijaintia.

Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Rekisterin tietosisältö

Ajoneuvojen tiedot:
Rekisterinumero, ajoneuvon merkki ja malli, ajoneuvon järjestelmätunniste, GPS-laitteen tunniste, sijainti.

Kuljettajien tiedot:
Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, järjestelmän ID-tunnistenumero.

Matkojen tiedot:
Matkan aloitus- ja lopetusaika, matkan pituus ja kesto, päivämäärä, matkan lähtö- ja määränpääosoite, matkan tehneet kuljettajan nimi, matkan reittitieto kartalla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin perustiedot viedään rekisteriin ja ylläpidetään rekisterin käyttöoikeudet omaavien henkilöiden toimesta. Paikannustiedot ajopäiväkirjaan tulevat ajoneuvoon asennetusta paikannuslaitteesta. Kuljettaja tunnistautuu tunnistevälineellään ajoneuvon käyttäjäksi kullekin matkalle, jolloin kuljettajatieto on yhdistettävissä kuhunkin matkaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

Järjestelmä varmennettu käyttäjätunnus ja salasana –yhdistelmällä. Tietojen käsittelyoikeudet vain henkilöillä, joiden tehtäviin se kuuluu.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Rekisterin tietoja säilytetään 10 vuotta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Utajärven kunnan internet sivuilta, osoitteesta: https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/tietosuojakaytantomme

päivitetty viimeksi: 16.03.2024 13:02