Hyvinvointipalveluiden tietovarannot

Työllisyyspalveluiden tietovaranto

Työllisyyspalveluiden tietovarannon tiedot koostuvat kunnan tarjoamien työllisyyspalvelujen, mm. asiakkuussuhteen hallinnan sekä raportoinnin ja tilastoinnin tiedoista.

 • Keskeiset tietoaineistot: Asiakastiedot, raportointi- ja tilastointitiedot.
 • Tietovarannon tietojärjestelmät: Työllisyyspalveluiden asiakastieto- ja tilastointijärjestelmä.

Maahanmuuttotyön tietovaranto

Maahanmuuttotyön tietovarannon tiedot koostuvat maahanmuuttajien ohjauksen, neuvonnan ja kotouttamisen tiedoista.

 • Keskeiset tietoaineistot: Vastaanoton valmisteluun ja vastaanottoon liittyvät tiedot, kotouttamissuunnittelun tiedot. 
 • Tietovarannon tietojärjestelmät: Maahanmuuttotyön asiakastietojärjestelmä.

Nuorisopalveluiden tietovaranto

Nuorisopalvelujen tietovarannon tiedot koostuvat nuorisopalvelujen järjestämisen, mm. Etsivä nuorisotyön, nuorten tukemisen, tiedottamisen, tilastoinnin, sekä nuorisovaltuuston toiminnan tiedoista.

 • Keskeiset tietoaineistot: Asiakastiedot, tilastotiedot, toiminnan suunnittelun ja järjestämisen tiedot.
 • Tietovarannon tietojärjestelmät: Etsivä nuorisotyön asiakastietojärjestelmä.

Liikuntapalveluiden tietovaranto

Liikuntapalveluiden tietovarannon tiedot koostuvat julkisten lakisääteisten sekä muiden liikuntapalveluiden järjestämisestä syntyvät tiedoista.

 • Keskeiset tietoaineistot: Liikuntapaikkojen tiedot, liikuntapaikkojen käyttötiedot, liikuntapalveluiden asiakastiedot.
 • Tietovarannon tietojärjestelmät: Kotisivujen julkaisujärjestelmä.

Kirjastopalveluiden tietovaranto

Kirjastopalveluiden tietovarannon tiedot koostuvat kirjastopalveluiden järjestämisen tiedoista.

 • Keskeiset tietoaineistot: Kirjaston kokoelmatiedot, asiakkaan tiedot, lainausvalvonnan tapahtumatiedot, tilastotiedot. 
 • Tietovarannon tietojärjestelmät: Kirjastojärjestelmä, omatoimikirjastojärjestelmä.

Kulttuuripalveluiden tietovaranto

Kulttuuripalveluiden tietovarannon tiedot koostuvat kulttuurityön, järjestötyön ja kotiseutuarkiston tiedoista.

 • Keskeiset tietoaineistot: Tapahtumailmoitukset, tapahtumatoiminnan tiedot, kotiseutuarkiston asiakirja-aineistot, järjestötyön tiedot.
 • Tietovarannon tietojärjestelmät: Kotisivujen julkaisujärjestelmä, infonäyttöjärjestelmä.
päivitetty viimeksi: 16.03.2024 13:07