Elinympäristöpalveluiden tietovarannot

Rakennusvalvonnan tietovaranto

Rakennusvalvonnan tietovarannon tiedot koostuvat rakentamisen valvontaan liittyvien tehtävien tiedoista.

 • Keskeiset tietoaineistot: Rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan tiedot, rakentamisen lupa-asioiden tiedot, rakennetun ympäristön jatkuvan valvonnan tiedot.
 • Tietovarannon tietojärjestelmät: Kuntarekisteri, sähköinen lupapalvelu, dokumentinhallintajärjestelmä.

Maankäytön ja kaavoituksen tietovaranto

Maankäytön ja kaavoituksen tietovarannon tiedot koostuvat kunnan maankäytön ja kaavoituksen tiedoista.

 • Keskeiset tietoaineistot: Yleiskaavasuunnittelun tiedot, asemakaavoituksen tiedot, rakennuskieltojen määräämisen ja pidentämisen tiedot, maankäytön suunnittelu ja tutkimus-, selvitys- ja kehittämishanketoiminnan tiedot, kulttuuriympäristön suojelun tiedot, maankäytön suunnittelun tiedot.
 • Tietovarannon tietojärjestelmät: Dokumentinhallintajärjestelmä, karttapalvelut.

Infrapalveluiden tietovaranto

Infrapalveluiden tietovarannon tiedot koostuvat infran, ympäristö- ja puistopalveluiden tiedoista.

 • Keskeiset tietoaineistot: Infran tiedot, ympäristö- ja puistopalveluiden tiedot. 
 • Tietovarannon tietojärjestelmät: Dokumentinhallintajärjestelmä, kiinteistötietojärjestelmä.

Vesihuollon tietovaranto

Vesihuollon tietovarannon tiedot koostuvat vesihuollon järjestämisen, mm. asiakastietojen ylläpitämisen, liittymäsopimusten hallinnan, vesi- ja jätevesilaskutuksen hoitamisen sekä vesihuollon verkoston ylläpitämisen ja kulutustietojen seuraamisen tiedoista.

 • Keskeiset tietoaineistot: Vesihuollon asiakas- laskutustiedot, vesihuollon liittymätiedot, vesihuollon verkostotiedot, käyttö- ja tilastotiedot.
 • Tietovarannon tietojärjestelmät: Vesihuollon asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä, vesihuollon verkostojen hallinta- ja seurantajärjestelmä.

Tilapalveluiden tietovaranto

Tilapalveluiden tietovarannon tiedot koostuvat kunnan omien toimitilojen hoidon ja käytön, kuten kiinteistöhuollon, tilahallinnan ja vuokrasopimuksien tiedoista.

 • Keskeiset tietoaineistot: Kiinteistöhuollon asiakastiedot, kiinteistöhuollon kohdeiden tiedot, kulunvalvontatiedot, siivouspalvelun tiedot, rakentamisen ja kunnossapidon tiedot.
 • Tietovarannon tietojärjestelmät: Dokumentinhallintajärjestelmä, kiinteistötietojärjestelmä, lukitus- ja pääsynhallintajärjestelmä, kameravalvontajärjestelmät.

Asumisen tietovaranto

Asumisen tietovarannon tiedot koostuvat kunnan vuokrattavien asuntokohteiden hallinnoinnin ja vuokralla olevien kohteiden laskutuksen tiedoista.

 • Keskeiset tietoaineistot: Asiakas- ja laskutustiedot, vuokra-asuntokohdeiden tiedot.
 • Tietovarannon tietojärjestelmät: Talous- ja kiinteistöhallinnanjärjestelmä, kiinteistötietojärjestelmä.

Ateriapalveluiden tietovaranto

Ateriapalveluiden tietovarannon tiedot koostuvat kunnan järjestämien ateriapalvelujen (koulu, päiväkoti) tiedoista. 

 • Keskeiset tietoaineistot: Ateriapalveluiden asiakastiedot, tilaustiedot, reseptitiedot, omavalvontatiedot. 
 • Tietovarannon tietojärjestelmät: Keittiöjärjestelmä.
päivitetty viimeksi: 16.03.2024 13:07