Koulu- ja päiväkotiruokailu

Täysipainoinen ja maistuva koululounas tukee koululaisen hyvinvointia ja auttaa jaksamaan läpi koulupäivän. Ravitsemisen lisäksi koululounaalla on tärkeä tehtävä päivän katkaisevana lepohetkenä oppituntien keskellä. Virkistymishetken ja energiatankkauksen ohella kouluruokailu on myös oppimistilanne. Tavoitteena on opetella uusia makuja, terveellisiä ruokatottumuksia, hyviä ruokailutapoja sekä ruokakulttuuria.

Oppilaille tarjotaan jokaisella aterialla lämmin pääruoka lisäkkeineen, ruokajuomaa, leipää sekä ravintorasvaa.

Koululounaan valmistamme Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuosituksienLinkki ulkoiselle sivustolle mukaisesti monipuoliseksi, vaihtelevaksi ja ravitsemuksellisesti täysipainoiseksi kokonaisuudeksi.

Ruokalistasuunnittelussa toteutetaan viiden viikon kiertävää ruokalistaa, joka pohjautuu seudulliseen ruokalistaan. Ruokalistoilla näkyvät myös vuodenajat ja juhlapyhät. Raaka-aineissa suosimme mahdollisimman paljon lähiruokaa, kuten Viskaalin tilan lihaa ja lähialueiden kasviksia.

Oppilaiden erityistarpeet ja -ruokavaliot pyritään huomioimaan kouluruokailun järjestämisessä. Erityisruokavaliosta toimitetaan lääkärin, ravitsemusterapeutin tai terveydenhoitajan lausunto. Kasvisruokavaihtoehto on joka päivä tarjolla kasvisruokailijoille.

Ruokalistat


Utajärven kunnan ateriapalvelut tuottaa koulu- ja päiväkotiruokailun palvelua asiakkailleen sekä kunnan henkilökunnalle. Utajärven kunnan ateriapalvelut valmistavat ja toimittavat myös kokoustarjoiluja kunnan toimitiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin.

Toimi näin:

Asiakkaiden päiväkoti- ja kouluruokailu tapahtuu toimipisteissä. Erityisruokavaliot tulee ilmoittaa ruokailusta vastaavalle keittiölle lomakkeella.

Utajärven koulun keittiö

Keittiö toimii kunnan keskuskeittiönä. Keittiö sijaitsee koulun yhteydessä. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Keittiön tavoitteena on valmistaa hyvää, maukasta, terveellistä, monipuolista, kohtuuhintaista kotiruokaa, huomioiden asiakkaat, allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet, sekä ravitsemussuositukset.

Keittiöllä on viiden viikon kiertävä seudullinen ruokalista. Ruokalista vaihtuu kaksi kertaa vuodessa. Ruokalistassa huomioidaan juhlapyhät sekä teemaviikkoja, -päiviä järjestetään tilanteen mukaan. Ruoka-aineiden hankinnassa noudatetaan Oulun konttorin kilpailuttamia hankintaohjeita.
Ruokaohjeet ja ravintotiedot ovat Jamix-ohjelmassa, tietoja on mahdollista pyytää keittiön työntekijöiltä. Keittiö toimittaa myös kunnan auditorioon kahvituksia.

Asiakaskunta:
- Keisarintien päiväkodin lapset, esiopetusta täydentävä ryhmä ja henkilökunta
- Kissankulman ja Tassulan päiväkotiryhmien lapset ja henkilökunta
- Koulun oppilaat ja henkilökunta, koulun iltapäiväkerho

Aterian hinta lasketaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Koulun aterian hintaan on laskettu välittömät kustannukset ja 14 % välillisiä kustannuksia, jotka kattavat muut käyttökustannukset ja pääomakustannukset.
Sisäinen laskutus tehdään kuukausittain.
Luontaisedulla ruokailevat ilmoitetaan keittiölle ja palkanlaskentaan, muut ostavat ruokalipun kunnan Asiointipisteestä.

Koulun keittiö on valmistuskeittiö, missä valmistetaan aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala.

Puhelin:

Keittiö
+358504441188

Keittiön työnjohtaja
+358406639650

Kouluruokailun erityisruokavaliolomake

Lomakkeella ilmoitetaan koulun keittiölle mahdolliset erityisruokavaliot. Täytä lomake ja palauta koulun keittiölle.

Tulostettava lomake ja lomakkeen toimitustiedot:

Kouluruokailun erityisruokavaliolomake (PDF)

Utajärven koulu, Keittiö
Laitilantie 8
91600 UTAJÄRVI

Päiväkotiruokailun erityisruokavaliolomake

Lomakkeella ilmoitetaan päiväkodin keittiölle mahdolliset erityisruokavaliot. Täytä lomake ja palauta päiväkodin keittiölle.

Tulostettava lomake ja lomakkeen toimitustiedot:

Päiväkotiruokailun erityisruokavaliolomake (PDF)

Utajärven kunta, Keisarintien päiväkoti, keittiö
Kirkkotie 36
91600 UTAJÄRVI

 

 
päivitetty viimeksi: 16.04.2024 15:20