Webropol kysely- ja tiedonkeruusovelluksen rekisteri

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Hallintopalvelut
Vanhatie 1, 91600 Utajärvi
sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Aitamurto Juha
Puh. 050 570 3185
Sähköposti: juha.aitamurto@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava
Joni Vitikka
040 829 2275
joni.vitikka@utajarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Webropol-kysely- ja raportointityökalua käytetään erilaisten asiakkaille ja henkilöstölle suunnattujen kyselyiden, ilmoittautumisten ja hakemusten toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste rekisteröidyn antama suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Vastaajan syöttämä ja tallentama aineisto tallentuu sähköiseen Webropol tietokantaan automaattisesti.

Webropol-kyselyihin tai -ilmoittautumisiin vastanneiden henkilöiden itse ilmoittamia kyselykohtaisia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Osoite
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Muut kyselykohtaiset tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan suoraan Webropol-kyselyyn vastaajilta. Vastaajan syöttämät tiedot rekisteröityvät vasta kun vastaaja hyväksyy niiden käytön lähettämällä sähköisen lomakkeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käyttäjien tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

Järjestelmä varmennettu käyttäjätunnus ja salasana –yhdistelmällä. Tietojen käsittelyoikeudet vain henkilöillä, joiden tehtäviin se kuuluu.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Kyselyjärjestelmien vastauksia säilytetään enintään kaksi (2) vuotta, tai oman tarpeen mukaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Utajärven kunnan internet sivuilta, osoitteesta: https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/tietosuojakaytantomme

päivitetty viimeksi: 16.03.2024 13:01