Palkkatuki

Palkkatuki on tarkoitettu työttömän työnhakijan työllistymisen tukemiseen, ja sen myöntää TE-toimisto palkkauskustannusten kattamiseksi. Yritykset, kunnat, kuntayhtymät ja muut yhteisöt voivat toimia työnantajina. Yhteydenotto TE-toimistoon auttaa selvittämään palkkatuen mahdollisuudet.

Työntekijät ja yritykset voivat ottaa yhteyttä Utajärven kunnan työllisyyspalveluihin, jos he ovat kiinnostuneita työllistämisestä tai työllistymisestä palkkatuen avulla.

Palkkatuettu työ voi olla:

  • määräaikainen toistaiseksi voimassa oleva
  • oppisopimuskoulutus
  • kokoaikainen
  • osa-aikainen, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä.

Kunta voi tarjota työttömille työnhakijoille työllistymismahdollisuuksia kunnan omiin yksiköihin. Palkkatuella työllistämistä harkitaan niille, joilla palkkatukioikeus on myönnetty TE-toimiston toimesta.

Myös yritykset voivat tietyin edellytyksin saada palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin. Palkkatuen myöntämiseen vaikuttaa tarvearviointi ja käytettävissä olevat määrärahat.

Palkkatuen myöntämisen edellytykset yritykselle:

  • Työsuhde tai oppisopimus ei ole alkanut ennen tuen myöntämistä.
  • Yrityksessä ei ole ollut viimeisen vuoden aikana irtisanomisia, lomautuksia tai työajan lyhennyksiä samoihin tehtäviin, joihin palkkatukityöllistetty palkattaisiin.
  • Poikkeuksena ovat tilanteet, jos työnantaja on palkannut 12 edellisen kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanomiensa työntekijöiden tilalle vastaavan määrän työntekijöitä. Palkkatuki ei saa heikentää muiden työntekijöiden asemaa tai etuuksia.
  • Yrityksellä ei ole maksuhäiriöitä.

Lisätietoja palkkatuen käyttämisen mahdollisuuksista saa työllisyyskoordinaattorilta.

päivitetty viimeksi: 05.04.2024 15:15