Oppilaan tuki

Jokaiselle oppilaalle järjestetään hänen tarvitsemansa tuki, jotta hän voi opiskella ja oppia. Jokaisen oppilaan tarpeet ovat yksilöllisiä, joten tuen muotojakin on erilaisia.

Oppilaanohjaus


Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulussa oppilaanohjausta toteutetaan yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Anna Salmi

Englannin kielen lehtori, 9lk ja lukion opinto-ohjaaja

Toimiala: Kasvatuspalvelut
Toimipiste: Utajärven koulu ja lukio, Laitilantie 8
Palvelu: Opetuspalvelut
Opinto-ohjaus
Sähköposti: anna.salmi@utajarvi.fi
Puhelin: 050 596 6539

Sanni Antikainen

Tuntiopettaja, 7-8lk opinto-ohjaaja

Toimiala: Kasvatuspalvelut
Toimipiste: Utajärven koulu ja lukio, Laitilantie 8
Palvelu: Opetuspalvelut
Opinto-ohjaus
Sähköposti: sanni.antikainen@utajarvi.fi
Puhelin: 040 686 3135

Oppilashuolto

Oppilaan asioita hoitaa ensisijaisesti luokanopettaja tai luokanvalvoja. Esimerkiksi oppilaalla ilmenevistä ongelmista kotiin ottaa yhteyttä ensimmäiseksi luokanopettaja tai luokanvalvoja. Muita oppilashuoltoon liittyvien asioiden asiantuntijoita koululla ovat opinto-ohjaaja, erityisopettajat, koulukuraattori, Etsivä nuorisotyöntekijä ja rehtori.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut tuottaa Utajärven kunnan alueella Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde). Lisätietoja palveluista voit lukea tästä linkistä: Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto - PohdeLinkki ulkoiselle sivustolle

Utajärven koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yhteystiedot tästä linkistä.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka työ painottuu yläkoulun oppilaisiin. Lukiolaisia ja alakoulun oppilaita hän ottaa vastaan tarvittaessa. Koulukuraattorin työaika on kaksi työpäivää (ma-ti) viikossa.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä

  • oppilas tai hänen huoltajansa
  • koulutoverit
  • opettaja
  • oppilashuoltoryhmä
  • Koulukuraattori voi myös itse ottaa yhteyttä oppilaaseen

Koulukuraattorin puoleen voi kääntyä, jos on esimerkiksi

  • koulunkäyntivaikeuksia (koulutyöhön vaikuttavia ongelmia tai ongelmia kaverisuhteissa. Oppimisongelmat hoitaa opetushenkilöstö.)
  • vaikeuksia vapaa-aikana (kavereiden kanssa, harrastuksissa) tai ongelmia kotona (riitaa, päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia)
  • henkilökohtaisia ongelmia (yksinäisyyttä, masennusta)
  • kasvatuksellisia ongelmia

Koulukuraattorin työnkuva koostuu suurimmaksi osaksi kahdenkeskisistä luottamuksellisista keskusteluista oppilaan kanssa mm. koulunkäyntiin, sosiaalisiin suhteisiin ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä ja välittää tietoa saatavilla olevista palveluista.

Terveystarkastukset

Terveyskeskus kutsuu oppilaat kotiin lähetettävällä kutsulla oppilaiden terveydenhuoltoon kuuluviin terveystarkastuksiin. Oppilas huolehtii itse terveystarkastukseen menemisestä ja pyytää siihen luvan oppitunnin opettajalta.

Hammashuollosta tulee hammastarkastuksiin kutsut kotiin. Oppilas huolehtii itse hammashoitolaan menosta ja pyytää siihen luvan oppitunnin opettajalta.

Etsivä nuorisotyöntekijä

Koulun oppilashuollon tukena on myös etsivä nuorisotyöntekijä.


Etsivä nuorisotyö tarjoaa 15-29-vuotiaille nuorille vapaaehtoisuuteen perustuvaa ohjausta ja neuvontaa. Tavoitteena on tukea erityisesti niitä nuoria, jotka ovat työn tai koulutuksen ulkopuolella tai he ovat vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle.

Etsivä nuorisotyö auttaa mm. opiskelu- ja työpaikan etsimisessä, elämäntilanteen selvittelyssä, käytännönasioiden hoitamisessa, virastokäynneillä ja muissa arjen asioissa yksilöllisesti nuoren omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Etsivä nuorisotyö järjestää viikoittain avointa matalan kynnyksen ryhmätoimintaa 15-29-vuotiaille nuorille eri teemoilla. Lisäksi etsivä osallistuu kutsunnanalaisten ikäluokkien Time out! Aikalisä! -toimintaan, jonka kohderyhmänä on erityisesti kutsuntatarkastuksissa palveluksen ulkopuolelle määrätyt miehet ja varusmies- tai siviilipalveluksen keskeyttävät miehet.
Nuoret voivat olla itse yhteydessä etsivään nuorisotyöntekijään tai ohjautua asiakkaiksi yhteistyötahojen kautta. Myös huoltaja, ystävät tai lähipiiri voivat ottaa yhteyttä huolen herätessä nuoren elämäntilanteesta. Jos olet huolissasi kaveristasi, ota yhteyttä!

Näin homma toimii: ota yhteyttä, sovitaan tapaaminen, kartoitetaan tilanne, ja suunnitellaan jatko yhdessä. Yhteyden saa monella eri tavalla: puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla, Facebookissa, Instagramissa tai käymällä paikan päällä. Voit ottaa myös yhteyttä nimettömästi etsivään nuorisotyöntekijään.

Etsivänä nuorisotyöntekijä Utajärven kunnassa toimii Joona Hongisto, joona.hongisto@utajarvi.fi, puh. 050 564 4084
Toimeenpanosta vastaava viranhaltija Reetta Tuovinen-Salo, reetta.tuovinen-salo@utajarvi.fi, puh. 044 3202 303

Etsivä nuorisotyöntekijä

Etsivän nuorisotyöntekijän vastaanotto sijaitsee hyvinvointipalveluiden toimistotiloissa.

Käyntiosoite:

Asematie 2
91600 UTAJÄRVI

Puhelin:

Etsivä nuorisotyöntekijä Hongisto Joona
+358505644084

Sähköposti:

joona.hongisto@utajarvi.fi

päivitetty viimeksi: 15.04.2024 10:06