Yritysrekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Elinvoimapalvelut
Vanhatie 1, 91600 Utajärvi
sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juntunen Tiia
Puh. 040 717 9706
Sähköposti: tiia.juntunen@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava
Joni Vitikka
040 829 2275
joni.vitikka@utajarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yritysrekisterin käyttötarkoitus on kunnan ja yritysten välisten yhteistyösuhteiden hoitaminen sekä yritysten markkinointi. Tietoja käytetään myös kunnan toiminnan kehittämiseen ja alueellisen yritystoiminnan raportointiin ja tilastointiin.

Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste rekisteröidyn antama suostumus. Kun yrittäjä tai muu toimija rekisteröi yrityksensä sähköiseen Utajärven yritysrekisteri -palveluun, antaa suostumuksen henkilötietojensa ja yritystä koskevien tietojen käsittelyyn.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite ja toimiala
 • Yrityksen yhteystiedot mm. sähköpostiosoite, puhelinnumero ja verkkosivuston osoite
 • Yrityksen yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero
 • Kuvaus yrityksen tarjoamista palveluista
 • Yrityksen ilmoitukset ja mainokset

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään yrittäjiltä ja muilta toimijoilta heidän rekisteröityessä sähköiseen Utajärven yritysrekisteri -palveluun. Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä toimii myös PRH:n ja Verohallinnon Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan Utajärven Yrityspuisto Oy:lle, joka on Utajärven kunnan perustama teollisuuden ja elinkeinojen kehittämisyhtiö.

Utajärven yritysrekisteri -palvelun tiedot ovat julkisesti nähtävillä osoitteessa https://yritykset.utajarvi.fi.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

 • Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot

  • Tietojärjestelmien käyttö perustuu henkilökohtaiseen käyttäjätunnukseen ja salasanaan, ja tietojen käyttö on rajattu käyttöoikeuksin.

  Manuaalinen aineisto

  • Manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa ja niiden käyttöä valvotaan.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen. Sähköiseen Utajärven yritysrekisteri -palveluun rekisteröityneet yritykset voivat poistaa ilmoittamansa tiedot rekisteristä omatoimisesti, tai esittää tietojen poistopyynnön rekisterin yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Utajärven kunnan internet sivuilta, osoitteesta: https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/tietosuojakaytantomme

päivitetty viimeksi: 17.03.2024 11:02