Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden tavoitteena on tarjota paikkakunnallamme laadukasta ja monipuolista kulttuuritarjontaa, sekä turvata yhdistyksille toimintaedellytyksiä omaan kulttuuritoimintaan. Yhteistyökumppaneita ovat mm. erilaiset yhdistykset, seurakunta, nuorisovaltuusto ja kunnan eri hallinnon alat.

Vuosittain järjestetään mm:

 • Itsenäisyyspäivän ja Kansallisen Veteraanipäivän juhla yhdessä seurakunnan kanssa. 
 • Kotiseutuviikko heinäkuussa, jonka ohjelmassa yleensä on mm. kahvitilaisuus kesäasukkaille, toritapahtuma, kesäteatteria, musiikkia, luentoja, karaokea ym.
 • Syksyisin valitaan kuntalaisten äänestyksellä Vuoden Roomari - kunniakuntalainen, joka on vienyt paikkakunnan kulttuuria eteenpäin. Roomari paljastetaan Itsenäisyyspäivän juhlassa.
 • Erilaisia konsertteja, näyttelyitä, taiteilijavierailuja yms. Kulttuuripalvelut tukee avustuksin yhdistysten tekemää kulttuurityötä.
 • Valo/talvitapahtuma ja joulukauden avajaiset.
 • Peruskoulun kulttuurikasvatussuunnitelman löydät tästä linkistä.

Kulttuuripalvelut tallentavat paikkakuntamme perinnetietoa

Kulttuuripalvelut huolehtii paikkakunnan perinteiden ja perinnetiedon säilyttämisestä ja tallentamisesta. Kotiseutuarkistoon tallennetaan esim. järjestöjen, osuuskuntien ja yksityisten henkilöiden asiakirjoja (kirjeenvaihtoa, pöytäkirjoja, karttoja, muistiinpanoja, valokuvia yms.) eli faktatietoa. Kotiseutuarkisto on sijoitettu kirjastoon ja se palvelee paitsi tutkijoita myös vanhoista asioista kiinnostuneita kuntalaisia, opiskelijoita jne.

Lisäksi kulttuuritoimistossa tallennetaan suusanallista perinnetietoa; kaskuja, sanontoja, tarinoita, tapatietoa ynnä muuta. Kulttuuriperintöä Utajärveltä on tallennettu Kirjastovirma -tietokantaan.

Hankkeet

Heilastelukulttuuri taidepilottihanke

Vaalassa, Utajärvellä ja Muhoksella toteutettava taidepilotti Taidedokumentaatio - heilastelukulttuuria Oulujokilaaksossa ennen ja nyt tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden päästä muistelemaan omaa heilasteluhistoriaa, tuolloin koettuja ihastumisen ja rakastumisen tunteita, sekä heilastelupaikkoja.

”Taidepilottiin osallistujien kanssa tehdään taideharjoitteita heilastelutunteiden uudelleen tavoittamiseksi, ja otetaan muotokuvia heidän heilastelupaikoissaan. Kuvien avulla osallistujat pääsevät esittelemään tärkeitä rakastumispaikkojaan katsojille. Samalla niin osallistujat kuin teosten katsojatkin saavat kokea Vaalan, Utajärven ja Muhoksen uudella tavalla. ” Näin oululainen valokuvaaja, taiteilija Martu Väisänen kuvaa taidepilottia.

Martu on laaja-alainen kuvan ja taiteen tekijä, joka rakastaa työtään. Hän pyrkii työskentelyssään madaltamaan taiteen ja kulttuurin kokemisen ja tekemisen kynnystä, ja siten luomaan osallistumisen mahdollisuuksia ja hyvinvointia taiteen keinoin.

Heilastelukulttuuria taidepilotissa Martu jalkautuu Muhokselle, Utajärvelle ja Vaalaan työpajatyöskentelyyn kesä-heinäkuun aikana. Työpajoihin saavat osallistua kaikki halukkaat. Tehtävät taideharjoitteet ovat helppoja ja jokaiselle sopivia. Noin viikon mittaisen työskentelyn viimeisenä päivänä osallistuneista otetaan tunnevalokuvat heille tärkeissä heilastelupaikoissa. Suuret valokuvavedokset laitetaan esille kuvauspaikkoihin, jossa ne voi kohdata kuka tahansa ohikulkija. Kuvattavat saavat oman kuvansa itselleen.

Martun voi tavata seuraavissa kuntien kesätapahtumissa Utajärven UntoRockissa 17.6., Muhoksen LempiFesteillä 21.6. ja Vaalan Valentin Vaala elokuvafestivaaleilla 1.7. Työpajoihin voi ilmoittautua suoraan taiteilijalle paikan päällä tapahtumissa, sähköpostilla tai puhelimitse, sekä hankkeen verkkosivuilla ja somekanavissa jaettavalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Työpajat ovat Utajärvellä viikolla 26 Roomarisalissa, Muhoksella heinäkuussa ja Vaalassa viikolla 28 nuorisotilalla.

Taidedokumentaatio - heilastelukulttuuria Oulujokilaaksossa ennen ja nyt on yksi Pohjois-Pohjanmaan liiton Kulttuurikenno hankkeessa loppuvuonna toteutettavasta kuuden taidepilotin sarjasta. Yhteistä kaikille piloteille on osallistavuus, elämyksellisyys ja kokeilevuus. Käsiteltävinä teemoina korostuvat muun muassa luonto ja kestävyys, arkiympäristöt ja kotiseutu. Käytössä ovat monipuolisesti eri taidemenetelmät ja erilaiset taideharjoitteet. Jokaisen pilotin tuloksena syntyy konkreettinen teos tai elämys. Kaikki pilotit ovat toteuttamistavaltaan yhteisöllisiä.

Lisätiedot:

Kulttuurikenno – Yhteistyötä ja vaikuttavuutta kulttuuripalveluihin -hanke edistää kuntien kulttuuritoimintaa, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain tavoitteiden toteutumista ja erityisesti lain alueellista kehittämistehtävää maakunnan alueella. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kulttuuripääkaupunkihanke Oulu 2026

Kulttuuripalvelut ovat mukana Oulu 2026 hankkeessa yhdessä Muhoksen ja Vaalan kunnan kanssa muodostamalla Oulujokilaakson kulttuuritiimillä, yhteistyössä HUmanpoliksen kanssa. Lisätietotja alla

Utajärvi on mukana Oulu2026:ssa, eli 32 kunnan kulttuuripääkaupunkivuodessa. Yhteistyö on Oulu2026-toiminnan kantava voima. Oulu2026 kokoaa Oulussa ja toteutusalueella laajasti yhteen eri alojen asiantuntijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Hanke koskettaa nyt ja tulevaisuudessa jokaista oululaista sekä pohjoisen toteutusalueen asukasta.

Mitä tavoittelemme Oulu2026-alueelle:

 • Oulusta ja pohjoisesta tulee luovuutta huokuva, elinvoimainen alue, joka houkuttelee vierailijoita ja uusia asukkaita
 • Pohjoinen Suomi on vetovoimaisempi ja alueemme huomataan myös Euroopan tasolla: matkailijoiden määrä alueella kasvaa, mikä heijastuu talouteen, kaupunkikuvaan ja turismiin
 • Oulu2026-alueelle tulee enemmän luovien alojen työpaikkoja
 • Pohjoisesta Suomesta tulee avoimempi ja kansainvälisempi, kun kulttuuripääkaupunkihaun ja -vuoden myötä syntynyt eurooppalainen yhteistyö vahvistaa ja uudistaa paikallista osaamista
 • Kulttuuritoimintaan osallistuvat ihmiset voivat paremmin ja ovat aktiivisempia
 • Pienet kaupunkimme ja kylämme eivät autioidu työikäisten muuttaessa kaupunkiimme tai vielä kauemmas.

”Kulttuuriin investoiminen vahvistaa aluetaloutta ja on yksi matkailun kehittämisen peruspilari. Oulu2026:n tavoite on matkailun 20% kasvu.”

Piia Rantala-Korhonen
Oulu2026 kulttuurisäätiön toimitusjohtaja

Euroopan kulttuuripääkaupungit (European Capitals of Culture, ECoC) ovat näkyvin Euroopan unionin kulttuurituen muoto. Kulttuuripääkaupunkeja on nimetty vuodesta 1985 ja niitä rahoitetaan nykyisin Luova Eurooppa -ohjelmasta. Nimeämisellä korostetaan Euroopan kulttuurien moninaisuutta ja lisätä kulttuurivaihtoa Euroopassa.

Vuodesta 2009 lähtien on päätetty nimetä vuosittain kaksi kaupunkia Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Vuodesta 2021 lähtien näiden kahden kaupungin lisäksi valitaan kolmen vuoden välein yksi kaupunki EU:n hakijamaasta.

Valitulle kaupungille tapahtuma on laaja-alainen kaupunki- ja aluekehittämisen hanke, joka yhdistää kulttuuritoimijat, erilaiset sidosryhmät, julkiset ja yksityiset rahoittajat sekä kunta- ja aluehallinnon toimijat työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen. Monille kaupungeille vuosi on tuonut tullessaan pysyviä vaikutuksia kulttuuriin, matkailuun, toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja kaupunkikuvaan.

Sosiaalisen median kanavat:

#Oulu2026 #Kulttuuriilmastonmuutos #pohjoinensuomi

Kunnan yhteyshenkilön yhteystiedot!

Lisätietoja kulttuuripalveluista:

Antti Viitala

Kulttuurituottaja

Toimiala: Hyvinvointipalvelut
Toimipiste: Forum, Vanhatie 6
Palvelu: Kulttuuripalvelut
Sähköposti: antti.viitala@utajarvi.fi
Puhelin: 040 643 0920

 

 

päivitetty viimeksi: 05.04.2024 14:49