Jäähallipalveluiden tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Elinympäristöpalvelut
Vanhatie 1, 91600 Utajärvi
sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Leskinen Petri
Puh. 050 387 1973
Sähköposti: petri.leskinen@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa 

Tietosuojavastaava
Joni Vitikka
040 829 2275
joni.vitikka@utajarvi.fi

Miksi keräämme tietoja ja mihin käytämme niitä?

Utajärven Jäähallin jäävuorot ovat yritysten, yhteisöjen, seurojen ja muiden ryhmien sekä yksityisasiakkaiden varattavissa. Varattavissa on sekä vakio- että yksittäisvuoroja. Jäähallissa järjestetään myös maksuttomia ja kaikille avoimia yleisövuoroja. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vuorovaraustoiminnassa ja vuorojen laskutuksessa.

Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta on rekisteröidyn sopimus ja suostumus.

Rekisterin sisältämä tieto

Vuorovaraustoiminnassa ja vuorojen laskutuksessa käsitellään seuraavia tietoja:

  • Jäävuorovaurauksen tehneen asiakkaan nimi
  • Yrityksen tai yhteisön nimi sekä Y-tunnus
  • Varaajan syntymä aika, jos varaaja yksityishenkilö
  • Laskutusosoite

Mistä tieto saadaan?

Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään.

Kuka käsittelee tietoja?

Henkilötietoja käsittelee Tavantallaajat Oy, joka toteuttaa Utajärven kunnalle jäähallin ylläpitoa ja jäävuorojen varaustoimintaa perusteisesti.

Tietoja luovutetaan Monetra Oulu Oy:lle, joka tuottaa myyntilaskutusta sopimusperusteisena palveluna Utajärven kunnalle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot tallennetaan EU-alueella sijaitsevaan palvelinkeskukseen, eikä niitä siirretä EU-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot

  • Tietojärjestelmien käyttö perustuu henkilökohtaiseen käyttäjätunnukseen ja salasanaan, ja tietojen käyttö on rajattu käyttöoikeuksin.

Manuaalinen aineisto

  • Manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa ja niiden
    käyttöä valvotaan.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Tietojen säilytyksessä, arkistoinnissa ja hävittämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sekä Utajärven kunnan arkistointisuunnitelmaa.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Utajärven kunnan internet sivuilta, osoitteesta: https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/tietosuojakaytantomme.

päivitetty viimeksi: 16.03.2024 13:03