Hallinnon ja elinvoiman tietovarannot

Hallinnon tietovaranto

Hallinnon tietovarannon tiedot koostuvat kunnan toiminnan ohjauksen, asiakäsittelyn ja päätöksenteon, tarkastuksen ja valvonnan, sekä varautumisen, jatkuvuudenhallinnan ja turvallisuuden tiedoista.

 • Keskeiset tietoaineistot: Päätöksenteon tiedot, toimielinten ja työryhmien järjestäytymisen tiedot, tarkastustoimen tiedot, vaalien järjestämisen tiedot, julkisen hallinnon yhteispalvelun järjestämisen tiedot.
 • Tietovarannon tietojärjestelmät: Asianhallintajärjestelmä, sähköinen kokouspalvelu, sidonnaisuusrekisteri.

Henkilöstöhallinnon tietovaranto

Henkilöstöhallinnon tietovarannon tiedot koostuvat kuntaan työ- tai virkasuhteessa olevien, tai muulla tavoin toimeksiantosuhteessa olevien henkilöiden ja heihin liittyvistä tiedoista palvelus- tai toimeksiantosuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

 • Keskeiset tietoaineistot: Rekrytoinnin tiedot, työ- ja virkasuhteeseen liittyvät tiedot, työaikatiedot, palkkaukseen liittyvät tiedot, työsuojelutoiminnan tiedot, yhteistoiminnan tiedot.
 • Tietovarannon tietojärjestelmät: Henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan järjestelmä, rekrytointijärjestelmä, asianhallintajärjestelmä.

Talouden tietovaranto

Talouden tietovarannon tiedot koostuvat kunnan talouden suunnittelun ja seurannan, rahavirtojen toimivuuteen ja kunnan hankintoihin tarvittavista tiedoista.

 • Keskeiset tietoaineistot: Kirjanpitoaineisto, ostolaskut, myyntilaskut, taloussuunnitelmat, tilinpäätös, raportit, hankintojen tiedot ja sopimukset.
 • Tietovarannon tietojärjestelmät: Taloushallinnon järjestelmät, talouden raportointi- ja suunnittelujärjestelmä, kilpailutusjärjestelmä, sopimushallintajärjestelmä. 

Tiedonhallinnan tietovaranto

Tiedonhallinnan tietovarannon tiedot koostuvat tiedonhallinnan ja tietopalvelun, tietohallinnon ja ICT-palveluiden, sekä tietosuojan ja tietoturvallisuuden toteuttamisen tiedoista.

 • Keskeiset tietoaineistot: Tiedonohjaustiedot, tiedonhallinnan kuvaukset, ICT-hallinnan tiedot.
 • Tietovarannon tietojärjestelmät: Tiedonohjausjärjestelmä, asiahallintajärjestelmä, ICT-hallinnan järjestelmät, kokonaisarkkitehtuurijärjestelmä.

Viestinnän ja markkinoinnin tietovaranto

Viestinnän ja markkinoinnin tietovarannon tiedot koostuvat sisäisen, ulkoisen ja markkinoinnin viestinnän toteuttamisen, suunnittelun ja seurannan tiedoista.

 • Keskeiset tietoaineistot: Julkaisut ja verkkosisällöt
 • Tietovarannon tietojärjestelmät: kotisivujen julkaisujärjestelmä, infonäyttöjärjestelmä, somekanavat.

Elinvoiman tietovaranto

Elinvoiman tietovarannon tiedot koostuvat elinvoiman edistämisen, yritystoiminnan ja matkailun edistäminen tiedoista.

 • Keskeiset tietoaineistot: Yritysten tiedot
 • Tietovarannon tietojärjestelmät: Yritysrekisteri
päivitetty viimeksi: 16.03.2024 13:07