Rakennusvalvonta 

Utajärven kunnan rakennusvalvonta käsittelee kaikki lupahakemukset sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Lupapiste on rakennetun ympäristön sähköinen asiointipalvelu, jossa voit olla yhteydessä viranomaiseen sekä hoitaa rakentamiseen liittyvän lupa-asioinnin ennakkokyselystä hankkeen päättymiseen saakka. 

Palvelu mahdollistaa hankkeeseen liittyvän asioinnin yhdeltä luukulta. Palvelu neuvoo yksityiskohtaisesti tarvittavan hakemuksen tekemisessä. Viranomainen hankkii palvelun avulla hakemukseen liittyviä lausuntoja ja suunnitteluaineistoja, ja ohjaa hakemuksen tekemisessä keskustelutoiminnon avulla. 

Palvelussa jätetään sähköisessä muodossa hakemukseen kuuluvat suunnitelmat ja muut liitetiedostot, hallitaan niiden eri versioita ja käydään tarvittaessa viranomaisen kanssa keskustelua niiden sisällöistä. 

Lupapisteestä voi hakea esimerkiksi kunnan rakennusvalvontaviranomaisen rakennus-, purku- ja toimenpideluvat, kunnan yleisen alueen käyttöön ja sijoittamiseen liittyvät luvat sekä ympäristönsuojeluviranomaisen luvat ja ilmoitukset. Palvelussa voi hoitaa myös asemakaava-alueella tapahtuvat kiinteistönmuodostukseen liittyvät toimitukset. 

Lupapisteessä hanketta valmistelevat yhdessä kaikki siihen liittyvät osapuolet: 

  • luvan tarvitsijat
  • heitä edustavat ammatilliset suunnittelijat ja konsultit
  • työnjohtajat ja urakoitsijat
  • eri viranomaiset. 

Palvelu pitää osapuolet tietoisina asian etenemisestä, ja pääsy palveluun on mahdollista aina, kun käytössä on verkkoselain ja internet-yhteys. 

Tiedon viranomaispäätöksestä saa sähköisen palvelun kautta heti. Jos hankkeessa on luvanvaraista toimintaa päätöksen jälkeen, hoidetaan asiointi päätöksen jälkeen Lupapisteessä. Katselmusten seuranta, viranomaisen pyytämien tietojen ja suunnitelmien toimittaminen sekä työnjohtajiin ja urakoitsijoihin liittyvä ilmoittaminen tehdään samassa Lupapiste-työtilassa kuin luvan hakeminenkin. 

Yrityksille on tarjolla lisäksi maksullinen Yritystili-palvelu, jonka avulla yritys voi hallinnoida Lupapisteessä olevia hankkeita yhteisen näkymän kautta. 

 

 

päivitetty viimeksi: 05.04.2024 14:22