Koulun säännöt ja ohjeet

Koulun sääntöjen ja ohjeiden tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle, kouluyhteisön turvallisuudelle ja viihtyisyydelle. Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä sekä opiskelun esteetöntä sujumista. Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista kouluyhteisön jäsentä vastuuseen päivittäisestä työskentelystä ja kasvattavat osaltaan oppilasta tulevaa elämää varten.

Utajärven koulun yleiset järjestyssäännöt

 • Käyttäydyn ystävällisesti, kohteliaasti ja olen rehellinen.
 • En kiusaa enkä salli kiusaamista. Kerron aikuisille, jos tiedän kiusaamisesta.
 • Noudatan koulun aikuisten ohjeita. Kunnioitan toisia.
 • Huolehdin siitä, että tavaroita säilytetään niiden omilla paikoillaan järjestyksessä.
 • En turmele enkä ota käyttööni luvatta koulun tai toisen omaisuutta. Mikäli rikon jotakin, korvaan sen.
 • En ole aiheetta poissa koulusta. Sovin korvaavat tehtävät opettajan kanssa.
 • Suoritan annetut tehtävät mahdollisimman hyvin.
 • Käyttäydyn koulumatkalla kohteliaasti. Noudatan liikennesääntöjä.
 • En aja koulun pihalla polkupyörällä tai muulla kulkuneuvolla. Säilytän kulkuvälineeni niille varatuille paikoilla.
 • Tulen kouluun ajoissa. Menen sisälle, kun kello soi.
 • Liikun koulun sisätiloissa rauhallisesti kävellen.
 • Välitunneilla noudatan välituntisääntöjä.
 • Ruokailussa noudatan ruokailusääntöjä.
 • Oppitunneilla noudatan oppitunneille laadittuja sääntöjä.
 • Tupakkatuotteiden ja muiden päihteiden käyttöja tuominen koulun alueelle on kielletty.
 • Teräaseiden ja muiden vaarallisten esineiden ja aineiden tuominen kouluun on kielletty.
 • Oppilaalla on velvollisuus pyydettäessä luovuttaa häiritsevä tai kielletty esine/aine opettajalle/rehtorille.

Järjestyssääntörikkomuksesta seuraa erilaisia toimenpiteitä opettajan harkinnan mukaan, koulun sovittujen rangaistuskäytänteiden mukaan.

Välituntisäännöt

 • Välitunnin aikana pysyn välituntialueella.
 • Koulun alueelta poistun kouluaikana vain opettajan luvalla.
 • Muistan kulkea sovituista ulko-ovista.
 • Menen välitunnille reippaasti tunnin jälkeen.
 • Tulen sisälle heti, kun kello soi. Laitan kenkäni ja vaatteeni niille varatulle paikalle.
 • Toimin sopuisasti välitunnilla. Pienikin kiusaaminen voi vahingoittaa. Muistan olla kaveri ja autan muita.
 • Ilmoitan kiusaamistapauksista välituntivalvojalle, omalle opettajalle, luokanvalvojalle.
 • Pelaan pelejä niille varatuilla alueilla ja noudatan yhdessä sovittuja sääntöjä.
 • Käpyjen, kivien ja lumipallojen heitteleminen on kielletty.
 • Pallon heittäminen ja potkiminen seiniin on kielletty.
 • Huolehdin yhdessä oppilastoverieni kanssa koulumme välituntivälineiden säilymisestä ja palautan ne omille paikoilleen.
 • Skeittailu, scoottailu ja rullaluistelu on sallittua vain merkityllä alueella. Käytän aina kypärää.
 • Pyöräily koulun piha-alueella koulupäivän aikana on kielletty.
 • Välituntisääntöjä noudattamalla välitunnit sujuvat turvallisesti ja mukavasti!

Ruokailusäännöt

 • Ennen ruokailua huolehditaan käsien pesemisestä.
 • Kuljetaan kävellen ruokasaliin. Käytävällä kuljetaan häiritsemättä meneillään olevia oppitunteja.
 • Ruokalinjastolla edetään rauhallisesti.
 • Ruokaa otetaan sopiva annos, noudatetaan kuitenkin ohjeen mukaista kappalemäärää. Kaikkia ruokia pyritään maistamaan. Pyrin syömään ottamani annoksen.
 • Ruokaillaan hyvien tapojen mukaisesti metelöimättä.
 • Ruokailuvälineet palautetaan omille paikoilleen.
 • Muistetaan kiittää keittiöhenkilökuntaa ruuasta.

Poissaololupa

Tarvittaessa rehtori, luokanvalvoja tai luokanopettaja myöntää perusopetuksen oppilaalle huoltajan kirjallisesta hakemuksesta poissaololuvan asiointia varten. Muuten koulualueelta poistuminen on kielletty, ellei poistuminen liity koulun toimintaan (esim. terveyskeskuksessa käynnit).

Oppilas tuo huoltajan allekirjoittaman poissaolohakemuksen luokanvalvojalle tai luokanopettajalle ja heidän poissa ollessa rehtorille. Viranhaltija tekee poissaolopäätöksen ja antaa siitä kopion oppilaalle. Oppilas esittää lupapäätöksen tarvittaessa välituntivalvojalle ja palauttaa sen seuraavan oppitunnin opettajalle.

Poissaolohakemus, alakoulu

Mikäli oppilaan poissaolon syynä on muu kuin sairaus ja poissaolo kestää yli kolme vuorokautta, anotaan vapautusta koulutyöstä rehtorilta tällä lomakkeella. Hakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen suunniteltua lomaa tai muista syistä johtuvaa koulutyöstä vapautusta.

Alle kolmen vuorokauden poissaololuvan voi myöntää luokanopettaja/luokanvalvoja.

Tulostettava lomake ja lomakkeen toimitustiedot:

Poissaolohakemus, alakoulu (PDF)

Utajärven koulu, Kanslia
Laitilantie 8
91600 UTAJÄRVI

Poissaolohakemus, yläkoulu ja lukio

Mikäli oppilaan poissaolon syynä on muu kuin sairaus ja poissaolo kestää yli kolme vuorokautta, anotaan vapautusta koulutyöstä rehtorilta tällä lomakkeella. Hakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen suunniteltua lomaa tai muista syistä johtuvaa koulutyöstä vapautusta.

Alle kolmen vuorokauden poissaololuvan voi myöntää luokanopettaja/luokanvalvoja.

Tulostettava lomake ja lomakkeen toimitustiedot:

Poissaolohakemus, yläkoulu ja lukio (PDF)

Utajärven koulu, Kanslia
Laitilantie 8
91600 UTAJÄRVI

päivitetty viimeksi: 15.04.2024 10:07