Vesihuollon palvelut

Vesihuoltolaitos tarjoaa erinomaista pohjavettä koko kunnan alueella. Vedentoimitusvarmuus ja laatu ovat vesihuoltolaitoksen keskeisiä toimintaperiaatteita.

Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen. Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta kunnan sille hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuollolla turvataan väestölle moitteeton talousvesi sekä asianmukainen viemäröinti ja jätevesien käsittely.

Liittämisvelvollisuudella halutaan turvata vesihuoltolaitoksen taloudellinen ja asianmukainen toiminta ja huolehtia terveyden- ja ympäristönsuojelullisista seikoista. Liittymisestä vesi- ja viemäriverkostoon peritään liittymismaksu. Liitostöistä ja muista mahdollisista liittymisestä aiheutuvista kustannuksista peritään toteuman mukaiset kustannukset.

Kunta tekee yhteistyötä alueensa vesihuoltolaitosten ja -osuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

 

päivitetty viimeksi: 05.04.2024 14:01