Opiskelijan tuki

Lukiossamme opiskelijoille on tarjolla monenlaista tukea tarvittaessa. Opinto-ohjausta saavat kaikki lukion opiskelijat ja muut opiskelijahuollon tukipalvelut ovat kaikkien opiskelijoiden käytettävissä.

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus


Lukiokoulutukseen osallistuvalla on oikeus opinto-ohjaukseen, joka tukee opiskelijaa opinnoissa ja auttaa häntä valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään. Opinto-ohjauksen tehtävä on auttaa lukiolaista hahmottamaan ammatillista suuntautumistaan ja hankkimaan niitä taitoja ja valmiuksia, joita hän tulee opinnoissaan ja myöhemmin työssään tarvitsemaan.

Opinto-ohjausta järjestetään sekä ryhmäopetuksena että henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijalla on mahdollisuus käsitellä opintoihin, koulutusvalintoihin, ammatti- ja urasuunnitteluun sekä elämäntilanteeseensa liittyviä kysymyksiä. Opinto-ohjauksesta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa.

Lisätietoja palvelusta antaa Utajärven koulu.

Anna Salmi

Englannin kielen lehtori, 9lk ja lukion opinto-ohjaaja

Toimiala: Kasvatuspalvelut
Toimipiste: Utajärven koulu ja lukio, Laitilantie 8
Palvelu: Opetuspalvelut
Opinto-ohjaus
Sähköposti: anna.salmi@utajarvi.fi
Puhelin: 050 596 6539

Erityisopetus lukiossa

Erityisopettajan tuki on tarvittaessa käytettävissä myös lukiossa opiskelevilla.

Lotta Maaninka

Erityisopettaja

Toimiala: Kasvatuspalvelut
Toimipiste: Utajärven koulu ja lukio, Laitilantie 8
Palvelu: Opetuspalvelut
Sähköposti: lotta.maaninka@utajarvi.fi
Puhelin: 040 736 5999

Oppilashuolto

Oppilaan asioita hoitaa ensisijaisesti luokanopettaja tai luokanvalvoja. Esimerkiksi oppilaalla ilmenevistä ongelmista kotiin ottaa yhteyttä ensimmäiseksi luokanopettaja tai luokanvalvoja. Muita oppilashuoltoon liittyvien asioiden asiantuntijoita koululla ovat opinto-ohjaaja, erityisopettajat, koulukuraattori, Etsivä nuorisotyöntekijä ja rehtori.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut tuottaa Utajärven kunnan alueella Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde). Lisätietoja palveluista voit lukea tästä linkistä: Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto - PohdeLinkki ulkoiselle sivustolleLinkki ulkoiselle sivustolle

Utajärven koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yhteystiedot tästä linkistä.Linkki ulkoiselle sivustolle

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka työ painottuu yläkoulun oppilaisiin. Lukiolaisia ja alakoulun oppilaita hän ottaa vastaan tarvittaessa. Koulukuraattorin työaika on kaksi työpäivää (ma-ti) viikossa.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä

  • oppilas tai hänen huoltajansa
  • koulutoverit
  • opettaja
  • oppilashuoltoryhmä
  • Koulukuraattori voi myös itse ottaa yhteyttä oppilaaseen

Koulukuraattorin puoleen voi kääntyä, jos on esimerkiksi

  • koulunkäyntivaikeuksia (koulutyöhön vaikuttavia ongelmia tai ongelmia kaverisuhteissa. Oppimisongelmat hoitaa opetushenkilöstö.)
  • vaikeuksia vapaa-aikana (kavereiden kanssa, harrastuksissa) tai ongelmia kotona (riitaa, päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia)
  • henkilökohtaisia ongelmia (yksinäisyyttä, masennusta)
  • kasvatuksellisia ongelmia

Koulukuraattorin työnkuva koostuu suurimmaksi osaksi kahdenkeskisistä luottamuksellisista keskusteluista oppilaan kanssa mm. koulunkäyntiin, sosiaalisiin suhteisiin ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä ja välittää tietoa saatavilla olevista palveluista.

Terveystarkastukset

Terveyskeskus kutsuu oppilaat kotiin lähetettävällä kutsulla oppilaiden terveydenhuoltoon kuuluviin terveystarkastuksiin. Oppilas huolehtii itse terveystarkastukseen menemisestä ja pyytää siihen luvan oppitunnin opettajalta.

Hammashuollosta tulee hammastarkastuksiin kutsut kotiin. Oppilas huolehtii itse hammashoitolaan menosta ja pyytää siihen luvan oppitunnin opettajalta.

Etsivä nuorisotyöntekijä

Koulun oppilashuollon tukena on myös etsivä nuorisotyöntekijä.


Etsivä nuorisotyö tarjoaa 15-29-vuotiaille nuorille vapaaehtoisuuteen perustuvaa ohjausta ja neuvontaa. Tavoitteena on tukea erityisesti niitä nuoria, jotka ovat työn tai koulutuksen ulkopuolella tai he ovat vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle.

Etsivä nuorisotyö auttaa mm. opiskelu- ja työpaikan etsimisessä, elämäntilanteen selvittelyssä, käytännönasioiden hoitamisessa, virastokäynneillä ja muissa arjen asioissa yksilöllisesti nuoren omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Etsivä nuorisotyö järjestää viikoittain avointa matalan kynnyksen ryhmätoimintaa 15-29-vuotiaille nuorille eri teemoilla. Lisäksi etsivä osallistuu kutsunnanalaisten ikäluokkien Time out! Aikalisä! -toimintaan, jonka kohderyhmänä on erityisesti kutsuntatarkastuksissa palveluksen ulkopuolelle määrätyt miehet ja varusmies- tai siviilipalveluksen keskeyttävät miehet.
Nuoret voivat olla itse yhteydessä etsivään nuorisotyöntekijään tai ohjautua asiakkaiksi yhteistyötahojen kautta. Myös huoltaja, ystävät tai lähipiiri voivat ottaa yhteyttä huolen herätessä nuoren elämäntilanteesta. Jos olet huolissasi kaveristasi, ota yhteyttä!

Näin homma toimii: ota yhteyttä, sovitaan tapaaminen, kartoitetaan tilanne, ja suunnitellaan jatko yhdessä. Yhteyden saa monella eri tavalla: puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla, Facebookissa, Instagramissa tai käymällä paikan päällä. Voit ottaa myös yhteyttä nimettömästi etsivään nuorisotyöntekijään.

Etsivänä nuorisotyöntekijä Utajärven kunnassa toimii Joona Hongisto, joona.hongisto@utajarvi.fi, puh. 050 564 4084
Toimeenpanosta vastaava viranhaltija Reetta Tuovinen-Salo, reetta.tuovinen-salo@utajarvi.fi, puh. 044 3202 303

Etsivä nuorisotyöntekijä

Etsivän nuorisotyöntekijän vastaanotto sijaitsee hyvinvointipalveluiden toimistotiloissa.

Käyntiosoite:

Asematie 2
91600 UTAJÄRVI

Puhelin:

Etsivä nuorisotyöntekijä Hongisto Joona
+358505644084

Sähköposti:

joona.hongisto@utajarvi.fi

päivitetty viimeksi: 15.04.2024 10:06