Kameravalvontarekisteri

Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterinpitäjä

Utajärven kunta, Elinympäristöpalvelut
Vanhatie 1, 91600 Utajärvi
sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Repola Asko
Puh. 050 349 4692
sähköposti: asko.repola@utajarvi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava
Joni Vitikka
040 829 2275
joni.vitikka@utajarvi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoitus on:

 • työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen
 • omaisuuden suojaaminen
 • tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvominen
 • turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen

Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu.

Rekisterin tietosisältö

Kameravalvonnan rekisteri muodostuu valvontakameroiden digitaalisista kuvatallenteista. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tieto kuvattavasta valvonta-alueesta, jossa kamera sijaitsee, sekä kuvan tapahtumien päivämäärästä ja kellonajasta.

Kameravalvonta valvonta on käytössä seuraavissa kohteissa:

 • Utajärven koulu
 • Utajärven vuodeosasto
 • Hyvän elämän keskus
 • Nuoriso- ja liikuntatalo
 • Keisarintien päiväkoti
 • Utajärven urheilukenttä ja skeittiparkki
 • Vanha kaatopaikka
 • Vedenottamot
 • Mustikkakankaan teollisuusalueen maanläjitysalue
 • Tekninen varikko

Kameravalvontarekisteriin tallentuu henkilötietoa henkilöistä jotka asioivat tai työskentelevät kameravalvotuissa kiinteistöissä ja toimitiloissa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Valvontakameroiden kautta tallentuva tieto kiinteistöistä ja niiden käyttäjistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai muille viranomaisille, joilla on oikeus saada rekisteristä tietoja. Tiedot luovutetaan teknisinä tallenteina tai teknisen käyttöyhteyden välityksellä. Tietojen luovutuksesta ja välityksestä päättää ja vastaa Utajärven kunnan elinympäristöjohtaja.

Rekisteristä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

 • Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

 • Kiinteistökohtaisten kameravalvontajärjestelmien tallentimet sijaitsevat lukituissa tiloissa tai laitekaapeissa, joihin on pääsy ainoastaan henkilöillä joilla siihen on oikeus työtehtävien puolesta. Järjestelmien käyttöliittymät ovat suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 • Seneram-kameravalvontajärjestelmäpalvelun käyttö on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Palveluun kullekin käyttäjälle on käyttöoikeuksin määritetty nähtäville ainoastaan ne tietoaineistot joihin hänellä on oikeus työtehtäviensä puolesta.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Tietoaineistojen tallennussijainti on kameravalvontajärjestelmät. Rekisterin tietoaineistoja säilytetään 14 vuorokautta, jonka jälkeen ne tuhoutuvat järjestelmästä automaattisesti. Jos säilytysaikana tulee ilmi vahingonteko tai muu rikos jonka selvittämiseen tietoaineistoa tarvitaan, nauhoitus säilytetään tältä osin rikoksen selvittämiseen saakka.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Utajärven kunnan internet sivuilta, osoitteesta: https://www.utajarvi.fi/sivu/fi/tietosuojakaytantomme

päivitetty viimeksi: 16.03.2024 13:03