Osallistava budjetointi

Utajärven kunta on ottanut käyttöön 10000 euron osallistavan budjetoinnin vuodelle 2024, Osallistavan budjetin tarkoituksena on saada kuntalaiset mukaan kehittämään palveluita.

Osallistavassa budjetoinnissa Utajärven kunnan asukkaat ideoivat, suunnittelevat ja äänestämällä päättävät, miten kunta käyttää osallistavan budjetin määrärahan. Tarkoitus on lisätä kunnan asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, elinvoimaa ja viihtyvyyttä.

Ensimmäisen vaiheen ideointiaika oli 28.2.-10.3.2024. Seuraavassa vaiheessa koostetuista ideoista äänestetään paras, joka toteutetaan vuoden 2024 aikana. Äänestysvaihe on 25.3-14.4. 2024.

Idean täytyy olla lainmukainen ja toteutettavissa vuonna 2024. Idean täytyy olla syrjimätön ja yhteisöllisyyttä kehittävää, sekä sijaita kunnan alueella. Toteutuneesta asiasta ei voi jäädä myöskään kustannuksia tuleville vuosille. Ideat käsitellään hyvinvointivaliokunnassa ja hyvinvointiryhmässä.
 
päivitetty viimeksi: 04.04.2024 15:36