Kotiseututarkisto


Kotiseutuarkistoon tallennetaan paikallista yksityisluontoista arkistoaineistoa. Tavoitteena on säilyttää ja asettaa se käytettäväksi palvellen paikallista tutkimusta, opetusta, harrastustoimintaa ja käytännön tarpeita. Fyysisesti kotiseutuarkisto sijaitsee kirjastossa ja kirjaston henkilökunta vastaa arkiston käytöstä. Aineiston järjestäminen ja arkistoiminen on kunnan kulttuuripalveluiden vastuulla.


Kotiseutuarkiston tehtävänä on:
1. Toimia yksityisluontoisen arkistoaineksen ja paikallisen henkisen perinteen säilytyspaikkana sekä huolehtia aineiston tallentamisesta arkistokelpoisissa tiloissa.
2. Huolehtia Kotiseutuarkistoon sijoitetun aineiston järjestämisestä ja asettamisesta tutkimuksen, suunnittelun, opetuksen ja harrastustoiminnan käyttöön siten, että aineiston luovuttajien asettamia ehtoja noudatetaan.
3. Huolehtia Kotiseutuarkiston ulkopuolella olevien yksityisluontoisten arkistoai­nesten inventoinnista ja niitä koskevan luettelon ajan tasalla pitämisestä.
4. Tehdä aloitteita paikkakunnalla toimivien yhdistysten, säätiöiden ja liikelaitosten yhteistyön kehittämiseksi perinteen tallentamisessa.
5. Tehdä Sivistyslautakunnalle esityksiä henkilö-ja muiden voimavarojen saamisek­si.
6. Huolehtia paikkakunnalla toimivien yhteisöjen toimihenkilöiden opastamisesta asiakirjojen käsittelyssä yhteistyössä Oulun Maakunta-arkiston ja Suomen Kotiseu­tuliiton kanssa.
7. Lähettää Oulun Maakunta-arkistolle ja Suomen Kotiseutuliitolle vuosittain kertomus Kotiseutuarkiston toiminnasta ja luettelo Kotiseutuarkistoon siirretyistä arkistoista.
8. Noudattaa Suomen Kotiseutuliiton Kotiseutuarkistojen hoidosta antamia ohjeita.
9. Edistää muillakin tavoin paikallisen perinteen tallennusta ja tutkimusta.

Toimi näin:

Aineistoon voi tutustua kirjaston tiloissa. Kotiseutuarkistoon voi luovuttaa yhdistysten, osuuskuntien, seurojen ja yksityisten henkilöiden ja tilojen asiakirjoja. Luovutuksesta tehdään luovutussopimus.

Aineistoa ei anneta kotilainaksi. Aineisto, jolle luovuttaja on asettanut käyttörajoituksia, on lainattavissa em. rajoitusten puitteissa. Lainaajan tulee allekirjoittaa aineiston tilauslomake, jolla hän myös sitoutuu siihen, ettei käytä aineistoa hyvän tavan vastaisesti.

Kotiseutuarkiston tavoitteena on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines ja henkinen perinne, saada se säilymään ja asettaa käytettäväksi siten, että se palvelee sekä yleisen että paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita. (Kotiseutuarkiston toimintaohje, 17.11.1994  1 §)

Kotiseutuarkisto sijaitsee kirjastossa, osoitteessa Koulutie 1, 91600 Utajärvi.

päivitetty viimeksi: 17.03.2024 11:22