Osoitejärjestelmän päivitys

Utajärven kunnassa on käynnissä osoitejärjestelmän päivitys. Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 30.6.2015 (§ 195 Osoitejärjestelmän päivitys) toteuttaa osoitejärjestelmämuutoksen kunnan alueella. Utajärven kunnassa on käytössä etäisyyteen perustuva osoitenumerointijärjestelmä. Osoitenumero määräytyy tien alkupisteestä mitatun etäisyyden metrimäärästä.

Käytössä on ollut 100-järjestelmä, joka muutetaan päivityksessä 10-järjestelmään (numerointi 10 metrin välein) lisäksi osoitejärjestelmän päivityksessä annetaan jokaiselle kunnassa sijaitsevalle rakennukselle osoite. Ajantasainen osoitejärjestelmä helpottaa mm. pelastusviranomaisten sekä postin toimintaa. 10-järjestelmä on käytössä myös naapurikunnissamme ja saman järjestelmän käyttö kuntien raja-alueilla vähentää epäselvyyksiä ja helpottaa erityisesti pelastuslaitoksen sekä Postin toimintaa.

Kunta ilmoittaa osoitemuutoksesta maanmittauslaitoksen, Digi- ja väestötietoviraston (maistraatti) sekä Postin rekistereihin. Rakennuksen omistajan velvollisuus on asettaa ja ylläpitää kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt.

Kunnan osoitejärjestelmän mukaisten katujen ja teiden nimikilpien pystyttämisestä vastaa kunta.

Navigaattorit ja karttapalvelut

Kuntaan tulee kyselyitä siitä, miksi navigaattorit eivät löydä perille tai ohjaavat väärään paikkaan. Navigaattoreiden kartta-aineiston päivittäminen ei  ole kunnan vastuulla, vaan palveluntarjoajan.

Navigaattoreissa on eri toimittajien aineistoja, jotka päivittävät aineistojaan eri lähteistä, sekä eri aikatauluilla. Jotkut palveluntarjoajat hyödyntävät Maanmittauslaitoksen aineistoja (joita kunnat ylläpitävät), kun taas muut palveluntarjoajat keräävät tietoja muista lähteistä. Navigaattoreiden osoiteaineisto saattaa usein olla useita vuosia vanhaa ja jopa virheellistä.

Mahdollisista virheistä pitää antaa palautetta suoraan navigaattorin karttatoimittajalle.

Kunnan käytössä oleva karttapalvelu: https://www.infogis.fi/utajarvi/

Kysymykset osoitejärjestelmän päivityksestä voi lähettää osoitteeseen: osoiterekisteri@utajarvi.fi

päivitetty viimeksi: 29.05.2024 10:42