Kunnan päätöksenteko

Kunnan ylin päättävä toimielin on valtuusto, joka vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta. Kunnanhallitus, jonka valtuusto nimittää, vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon toimeenpanosta käytännössä, valmistelee valtuustoasiat, valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa.

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, kunnanhallitus, elinkeinovaliokunta, hyvinvointivaliokunta, lakisääteiset lautakunnat sekä lupa- ja valvontalautakunta ja muut hallituksen nimeämät toimikunnat.

Puheenjohtajat

Nimi Toimi Puhelin
Isokangas Niilo Lupa- ja valvontalautakunnan puheenjohtaja 040 471 9212
Itälahti Hanna Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja 050 410 0142
Kamula Pertti Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja 044 326 8858
Kauppinen Sanna Valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtaja
Kinnunen Tarja Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
Moilanen Ahti Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja 040 413 4941
Paavola Maija Valtuuston 1. varapuheenjohtaja 044 294 0753
Pentinpuro Pasi Elinkeinovaliokunnan puheenjohtaja
Perttunen Toivo Lupa- ja valvontalautakunnan varapuheenjohtaja 040 016 5921
Pinoniemi Anja Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
Rikkola Jaakko Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 040 746 9838
Savolainen Kai Valtuuston puheenjohtaja 040 766 5215
Soronen Heikki Valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtaja
Soronen Heikki Hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja
Tapio Heino Elinkeinovaliokunnan varapuheenjohtaja 040 519 5308
Tuovinen Pentti Kunnanhallituksen puheenjohtaja 040 058 3304
Väisänen Tommi Valtuuston 2. varapuheenjohtaja 040 514 5630

päivitetty viimeksi: 03.03.2024 14:02